Logo-kongresa
● DOBRODOŠLI
● OSNOVNE INFORMACIJE
● ORGANIZATOR
● PROGRAM
● PREDAVAČI PO POZIVU
● PRIJAVA SAŽETAKA
● REGISTRACIJA I SMEŠTAJ
● SPONZORSTVO I IZLOŽBA
● KONTAKT 


Poštovane kolege i prijatelji,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na Trećem Kongresu nefrologa Srbije, koji će se održati od 23. do 26. oktobra 2014. u Beogradu pod pokroviteljstvom ERA-EDTA i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sastanak će biti održan u hotelu Crowne Plaza (bivši Intercontinental), koji sa svojim renoviranim holovima i salama za predavanje predstavlja u ovom momentu najreprezentativniji objekat za naučne sastanke u našoj zemlji.

Naučni odbor Kongresa, koji se sastoji od vodećih nefrologa iz cele Srbije  namerava da dodatno poboljša ionako visok kvalitet poslednja dva Kongresa nefrologa Srbije. U planu je da se program fokusira na teme koje su od širokog interesa za nefrologe: glomerulske bolesti, hroničnu i akutnu bubrežnu slabost, genetici bubrežnih oboljenja, hemo i peritoneumsku dijalizu kao i transplantaciju bubrega. Pored toga posebno bi izdvojili sesije koje će biti posvećene Balkanskoj endemskoj nefropatiji  i registrima. Novinu u  kongresnom sadržaju bi predstavljale KONFRONTACIJE u kojim bi nefrolozi sa kolegama različitih specijalnosti komentarisali najinteresantnje prikaze slučaja  bolesnika, a po prvi put ćemo sa kolegama iz okolnih zemalja razmenjivati iskustva i iznostiti specifične probleme vezena za lečenje bolesnika sa obolelim bubrezima. Potrebno je napomenuti da će i ove godine sa adultnim nefrolozima na kongresu učestvovati i pedijatri sa svojim temama posvećenim bolestima bubrega u  dečjem uzrastu. Velika nam je želja da što više mladih lekara, koji su uključeni u lečenje nefroloških bolesnika u celoj Srbiji, prezentuje svoje radove.

Kongres će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije. U nadi da će teme i koncepcija kongresa privući veliki broj nefrologa iz cele Srbije i da će posle njega biti obogaćeni za neka nova saznanja ali i prijatne trenutke druženja, srdačno vas pozdravljam.

Predsednik Udruženja nefrologa Srbije:

Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović

Sanja-Simic-Potpis

 

 

 


OSNOVNE INFORMACIJE:

 


MESTO ODRŽAVANJA:

Hotel "Crowne Plaza" ****
Vladimira Popovića 10,
11070 Novi Beograd

JEZIK KONGRESA:

Zvanični jezik Kongresa je srpski. Predavanja gostujućih predavača će biti na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda.

TEME KONGRESA:

 1. Genetika u nefrologiji
 2. Primarne i sekundarne glomerulske bolesti
 3. Akutna bubrežna slabost
 4. Hronična bubrežna slabost
 5. Dijabetesna nefropatija
 6. Balkanska endemska nefropatija
 7. Hemodijaliza
 8. Peritoneumska dijaliza
 9. Transplantacija bubrega
 10. Pedijatrijska nefrologija

KONFRONTACIJE:

 1. Kardiolog - nefrolog
 2. Pulmolog - nefrolog
 3. Imunolog - nefrolog
 4. Reumatolog - nefrolog
 5. Endokrinolog - nefrolog
 6. Hematolog - nefrolog
 7. Patolog - nefrolog
 8. Ginekolog - nefrolog

VAŽNI DATUMI:


- 29. jun 2014. - Slanje sažetaka
- 15. jul 2014. - Obaveštenje o prihvaćenim prezentacijama
- 20 septembar 2014. - Niža kotizacija

KME:

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod evidencionim brojem A-1559/14 i to:

- Za predavače - 15 bodova
- Za usmenu prezentaciju - 13 bodova
- Za poster prezentaciju – 11 bodova
- Za pasivno učešće - 9 bodova

PROPOZICIJE ZA PISANJE SAŽETAKA:

Pre otpremanja (upload-a) Vašeg sažetka, molimo da ga pripremite prema sledećim propozicijama:

- Sažetak pisati u WORD-u;
- Kratak i precizan naslov koji ukazuje na ciljeve rada (velikim slovima);
- Ime i prezime autora, podvučeno ime prezentujućeg autora i imena koautora;
- Ime treba da prethodi prezimenu;
- Institucija, grad, država;
- Predviđena metoda prezentacije:
  1. Usmena prezentacija 2. Poster prezentacija 3. Konfrontacije
- Sažetak treba da bude organizovan u četiri pasusa:
  1. Ciljevi 2. Metode 3. Rezultati 4. Zaključak
- Prikaz slučaja treba da bude organizovan u tri pasusa:
  1. Uvod 2. Prikaz slučaja 3. Zaključak
- Font Arial (10), bez razmaka između redova (single – spaced), bez razmaka između pasusa;
- Maksimalna dužina sažetka je 250 reči - bez naslova, autora i afilijacija;
- Tabele, grafikoni ili fotografije nisu dozvoljeni u sažetku;
- Apstrakt se prilaže putem on-line formulara na dnu ove stranice ili na e-mail: olivera@congrexpo.co.rs

TEHNIČKE MOGUĆNOSTI:

U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za prezentacije. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru.

SMEŠTAJ:

Organizator je blokirao odgovarajući broj soba u beogradskim hotelima po specijalnim cenama. Rezervaciju smeštaja izvršite putem on-line formulara na dnu stranice nakon čega ćete dobiti potvrdu rezervacije od Tehničkog organizatora u najkraćem mogućem roku. Plaćanje se vrši na recepciji hotela.

REGISTRACIJA:

Sve procedure za registraciju za Kongres će se obaviti on-line. U slučaju da nemate pristup internetu obratite se Tehničkom organizatoru kako biste dobili potrebne formulare za registraciju. Nakon prijave, Tehnički organizator će dostaviti dinarski predračun sa detaljima plaćanja.

Kotizacija uključuje:
- kongresni materijal
- posetu izložbi
- koktel dobrodošlice
- kafe pauze
- svečanu večeru


 


   

Naučni odbor

Selekcioni odbor

Organizacioni odbor

Doc. dr Radomir Naumović
Prof. dr Dragan Jovanović
Prof. dr Igor Mitić
Prof. dr Višnja LežaićProf. dr Dijana JovanovićPrim. dr Ivko Marić
Prof. dr Nada DimkovićProf. dr Mirjana KostićDoc. dr Dušan Božić
Dr Gordana Peković, naučni savetnikVNS dr Danica BukvićVNS dr Milan Stošović
Prof. dr Đoko MaksićProf. dr Radojica StolićDoc. dr Tatjana Lazarević
Prof. dr Amira Peco-AntićProf. dr Tatjana IlićAss. dr Zorica Dimitrijević
Doc. dr Radmila VeličkovićDoc. dr Branka MitićAss. dr Brankica Spasojević-Dimitrijeva
Prof. dr Tatjana MirkovićDoc. dr Dejan ĆelićPrim. dr Biserka Tirmenštajn-Janković
Doc. dr Dejan PetrovićAss. dr Mirjana LauševićAss. dr Aleksandra Kezić
Doc. dr Lada PetrovićDr Tatjana DamjanovićDr Gordana Kozlovački
Prim. dr Rosa JelačićDr Ljiljana IgnjatovićPrim. dr Ljiljana Surić-Lambić
Prim. dr Jovan PopovićDr Goran PaunovićDr Dejan Pilčević
Dr Rodoljub MarkovićDr Aleksandar Janković


ORGANIZATOR:

Udruženje nefrologa Srbije
www.udruzenjenfrologa.com

TEHNIČKI ORGANIZATOR:

CONGREXPO d.o.o.
Kontakt osoba: Nebojša Gojaković
Tel/Faks: 011/2686-024
Email: nebojsa@congrexpo.co.rs
Website: www.congrexpo.co.rs


 


kongres-program-resize


Kompletan program 3. Kongresa Udruženja nefrologa Srbije možete preuzeti putem linka ispod ovog teksta.
Preuzmite program u PDF formatu.


PREDAVAČI PO POZIVU:

 


Markus Ketteler, Nemačka
Duška Dragun, Nemačka
Luis Guirado Perich, Španija
Michel Jadoul, Belgija
Loretto Gesualdo, Italija
Francesco Galli, Italija
Goce Spasovski, Rep. Makedonija
Marina Ratković, Crna Gora
Enisa Mešić, Bosna i Hercegovina
Halima Resić, Bosna i Hercegovina
Nikolina Bašić-Jukić, Hrvatska
Bojan Jelaković, Hrvatska
Sanjin Racki, Hrvatska
Damjan Kovač, Slovenija
Milorad Grujičić, Rep. Srpska


PRIJAVA SAŽETAKA:

 


PRIJAVA SAŽETAKA JE ZAVRŠENA


REGISTRACIJA I SMEŠTAJ:

 


REGISTRACIJA JE ZAVRŠENA


SPONZORSTVO I IZLOŽBA:

 


sponzori


Tokom Kongresa održaće se izložba medicinske opreme, farmaceutskih proizvoda i publikacija. Izložba će se održati u foajeu ispred kongresnih sala Atlantik i Pacifik.

Za više informacija o sponzorskim paketima, ponudama za izlagače i prijavnim formularima, molimo da se obratite Tehničkom organizatoru: olivera@congrexpo.co.rs


 


ORGANIZATOR:

Udruženje nefrologa Srbije

Klinika za nefrologiju,
Pasterova 2
11000 Beograd
Tel/Faks: 011/366-24-34, 361-71-27

Email: kontakt@udruzenjenefrologa.com
Website: www.udruzenjenefrologa.com

IZVRŠNI ORGANIZATOR:

CONGREXPO d.o.o.

Svetozara Markovića 81/5
11000 Beograd
Tel/Faks: 011/2686-024, 2644-312

Email: office@congrexpo.co.rs
Website: www.congrexpo.co.rs

 


Povratak na vrh stranice