Под патронатом:


“ERA-EDTA’s endorsement is for the promotion of education in general, therefore the specific content of the event/course is the responsibility of the organiser”● ДОБРОДОШЛИ
● ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
● ОДБОРИ
● ПРОГРАМ
● ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ
● ПРИЈАВА САЖЕТАКА, РЕГИСТРАЦИЈА И СМЕШТАЈ
● СПОНЗОРСТВО И ИЗЛОЖБА
● КОНТАКТ
● ГАЛЕРИЈА СЛИКА


Организатор:
Удружење нефролога Србије

Технички организатор:
Congrexpo d.o.o.Драге колеге и пријатељи,

Обавештавамо Вас да ће пети конгресс нефролога Србије бити одржан од 31. октобра до 3. новембра 2019. у Београду у хотелу Crowne Plaza, у организацији Удружења нефролога Србије.

На Конгресу ће бити обухваћене најактуелније теме савремене нефрологије о којима ће говорити еминентни нефролози из Србије, региона и Европе. Новина овог конгреса биће сесија посвећена сарадњи нефролога, кардиолога и ендокринолога, што је стандард савременог лечења највећег броја наших болесника. Поред тога, новоосновани Форум младих нефролога ће по први пут самостално организовати своју сесију у којој ће поред приказа резултате њиховог заједничког рада, указати и на актуелности нефрологије из њиховог угла гледањ.

Са адултним нефролозима на Конгресу ће учествовати и педијатри са својим темама посвећеним болестима бубрега у дечјем узрасту а биће организован и округли сто посвећен актуелностима у региону.

Конгрес ће бити акредитован од стране Здравственог савета Србије.

У нади да ћемо имати још један успешан Конгрес, срдачно Вас поздрављам.

Председник Удружења нефролога Србије:

Проф. др Радомир Наумовић


ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:


МЕСТО ОДРЖАВАЊА:

Хотел "Crowne Plaza" ****
Владимира Поповића 10,
11070 Нови Београд

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:

Четвртак - Недеља, 31. октобар - 3. новембар 2019.

ЈЕЗИК КОНГРЕСА:

Званични језик Конгреса је српски. Предавања гостујућих предавача ће бити на енглеском језику, без симултаног превода.

ТЕМЕ КОНГРЕСА:

  1. Примарне и секундарне гломерулске болести (нови биомаркери)
  2. Акутна бубрежна слабост
  3. Хронична бубрежна слабост
  4. Хемодијализа
  5. Перитонеумска дијализа
  6. Трансплантација бубрега
  7. Педијатријска нефрологија
  8. Дијабетес мелитус, хипертензија и болести бубрега
  9. Васкуларни приступи за хемодијализу
  10. Остало

ВАЖНИ ДАТУМИ:


- 31. мај 2019. - слање сажетака
- 10. август 2019. - обавештење о прихваћеним презентацијама
- 15. октобар 2019. - нижа котизација

КМЕ:

Конгрес је акредитован од стране Здравственог савета Србије.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ПИСАЊЕ САЖЕТАКА:

 - Сажетак писати у WORD-у
 - Кратак и прецизан наслов који указује на циљеве рада (великим словима)
 - Име и презиме аутора, подвучено име презентујућег аутора и имена коаутора
 - Име треба да претходи презимену
 - Институција, град, држава
 - Предвиђена метода презентације:
    1. Усмена презентација 2. Постер презентација
 - Сажетак треба да буде организован у четири пасуса:
    1. Циљеви 2. Методе 3. Резултати 4. Закључак
 - Приказ случаја треба да буде организован у три пасуса:
    1. Увод 2. Приказ случаја 3. Закључак
 - Фонт Arial (10), без размака између редова (single - spaced), без размака између пасуса
 - Максимална дужина сажетка је 250 речи - без наслова, аутора и афилијација
 - Табеле, графикони или фотографије нису дозвољени у сажетку
 - Апстракт се прилаже путем on-line форме на сајту Конгреса

ТЕХНИЧКЕ МОГУЋНОСТИ:

У салама за рад су обезбеђени технички услови за презентације. Презентације припремити у програму MS Power Point и донети на USB меморији или на сопственом notebook рачунару.

СМЕШТАЈ:

Организатор је блокирао одговарајући број соба у београдским хотелима по специјалним ценама. Резервацију смештаја извршите путем on-line форме након чега ћете добити потврду резервације од Техничког организатора. Плаћање се врши на рецепцији хотела.

РЕГИСТРАЦИЈА:

Све процедуре за регистрацију за Конгрес ће се обавити ON-LINE. У случају да немате приступ интернету обратите се Техничком организатору како бисте добили потребне формуларе за регистрацију. Након пријаве, Технички организатор ће доставити динарски предрачун са детаљима плаћања.

Котизација укључује:
- конгресни материјал
- посету изложби
- коктел добродошлице
- кафе паузе
- свечану вечеру


 


 

Почасни одбор

Проф. др Радомир Богдановић
Проф. др Слободан Чурић
Проф. др Видојко Ђорђевић
Проф. др Љубица Ђукановић
Пук. Проф. др Драган В. Јовановић
Пук. Проф. др Зоран Ковачевић
Проф. др Амира Пецо-Антић
Проф. др Стево Пљеша

   

Научни одбор

Селекциони одбор

Организациони одбор

Председник:
Проф. др Нада Димковић
Председник:
Проф. др Вишња Лежаић
Председник:
Проф. др Ђоко Максић
Чланови:Чланови:Чланови:
Проф. др Душан БожићАсс. др Воин БрковићДр Бранислав Андрић
Проф. др Татјана Ђурђевић-МирковићПроф. др Дејан ЋелићДр Ана Булатовић
Проф. др Мирјана КостићАсс. др Татјана ДамјановићДр Петар Ђурић
Доц. др Бранка МитићДоц. др Зорица ДимитријевићДр Едвин Хаџибулић
Проф. др Игор МитићПроф. др Татјана ИлићДр Бранимир Хавижа Лилић
Прим. др Горан ПауновићАсс. др Александар ЈанковићДоц. др Виолета Кнежевић
Проф. др Дејан ПетровићПроф. др Дијана ЈовановићДр Мила Лазаревић
Проф. др Милета ПоскурицаДоц. др Александра КезићПрим. др Ивко Марић
Доц. др Виолета РебреновићДоц. др Татјана ЛазаревићДр Светлана Пејановић
Проф. др Милан РадовићДоц. др Мирјана ЛаушевићАсс. др Дејан Пилчевић
Проф. др Сања Симић-ОгризовићДр Родољуб МарковићПрим. др Јован Поповић
ВНС др Милан СтошовићАсс. др Марија МилинковићПрим. др Миомир Прокоповић
Асс. др Невен Вавић
Доц. др Лада ПетровићАсс. др Бранкица Спасојевић-Димитријева
Проф. др Радмила ВеличковићПроф. др Радојица СтолићАсс. др Верица Станковић-Поповић
Др Бисерка Тирменштајн-Јанковић
Др Јелена Тошић-Драговић
Др Горан Војиновић

ОРГАНИЗАТОР:

Удружење нефролога Србије
www.udruzenjenfrologa.com

ТЕХНИЧКИ ОРГАНИЗАТОР:

CONGREXPO d.o.o.
Контакт особа: Небојша Гојаковић
Тел/Факс: 011/2686-024, 011/2644-312
Eмаил: kns@congrexpo.co.rs
Website: www.congrexpo.co.rs 
P R O G R A M
 
Četvrtak, 31. oktobar 2019.
Sala Pacifik
14:00-19:00R E G I S T R A C I J A
18:00-18:20Ceremonija otvaranja
18:20-19:00Plenarno predavanje
Predsedavajući: Radomir Naumović, Nada Dimković, Igor Mitić
Juergen Floege: Glomerulonephritis – what is new?
19:00-21:00Koktel dobrodošlice
Petak, 1. novembar 2019.
Sala PacifikSala Atlantik
7:30-18:30R E G I S T R A C I J A
8:30-9:00Plenarno predavanje
Predsedavajući: Višnja Ležaić, Sanja Simić Ogrizović, Đoko Maksić
Radomir Naumović: Novine u dijabetesnoj bolesti bubrega
S1: GLOMERULONEFRITISI
Uvodna predavanja
Predsedavajući: Branka Mitić, Dejan Ćelić, Mirjana Mijušković
S2: HIPERTENZIJA I HRONIČNA BOLEST BUBREGA
Uvodna predavanja
Predsedavajući: Višnja Ležaić, Mileta Poskurica, Dejan Petrović
9:00-9:20Branka Mitić: Lupus nefritis i muškarci - da li je incidenca u porastu?Goce Spasovski: CKD progression – what the nephrologist should know?
9:20-9:40Dejan Ćelić: Komplement kao terapijska meta u oboljenjima bubregaDejan Petrović: Renovaskularna hipertenzija: mesto i uloga kolor dopler ultrazvučne dijagnostike
Usmena saopštenjaUsmena saopštenja
9:40-10:00Milorad Grujičić: Biopsija bubrega u UKC Banjaluka – 12-godišnji rezultatiBojan Stopić: Markeri inflamacije i oksidativnog stresa kod obolelih od hronične bolesti bubrega
Višnja Ležaić: Biomarkeri vaskularnih kalcifikacija kod bolesnika u predijaliznoj fazi i onih lečenih hemodijalizom
10:00-10:10Jelena Pavlović: Povezanost vrednosti anti-PLA2R antitela i proteinurije sa ishodom lečenja kod bolesnika sa primarnom membranoznom nefropatijomDamir Rebić: Quantifying Microvascular Abnormalities of Diabetics in Chronic Kidney Patients
10:10-10:20Elena Jordanova: Morfometrijska analiza glomerula, klinički tok i ishod bolesti kod gojaznih i negojaznih bolesnika sa fokalno segmentnom glomerulosklerozomMarijana Petrović: Uticaj nadoknade vitamina D na proteinuriju, lipidni status, glikoregulaciju, C-reaktivni protein, VEGF-a, TGF-β1 i nefrin kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 1
10:20-10:30Bojana Ljubičić: Prediktori bubrežnog ishoda kod ANCA-udruženih glomerulonefritisaMarijana Kovačević: Faktori rizika za progresiju dijabetesne nefropatije
10:30-10:40Aleksandar Janković: Odluka o započinjanju imunosupresivne terapije kod bolesnika sa idiopatskom membranskom nefropatijomZoran Paunić: Prognostički značaj određivanja volemije, kardiobiomarkera i ehokardiografskih parametara kod bolesnika na lečenju hemodijalizom
10:40-10:50DiskusijaDiskusija
10:50-11:20PAUZA ZA KAFU
11:20-12:20SIMPOZIJUM BEN: iskustva i aktuelnosti
Koordinator: Ljubica Đukanović
Ljubica Đukanović: Savremena istraživanja o balkanskoj endemskoj nefropatiji
Ivko Marić: BEN – iskustvo jednog centra
Rade Čukuranović: Balkanska endemska nefropatija i tumori urotelijuma u slivu Južne Morave - dostignuća i perspektive
12:20-13:05SIMPOZIJUM: AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA (AOB)
Koordinator: Milan Radović
Višnja Ležaić: AOB - Prognostički značaj markera celularnog oštećenja i određivanje funkcionalne rezerve bubrega
Milan Radović: AOB-šta je novo?
Enisa Mešić: AOB u zemljama u razvoju – dijagnostički i terapijski izazovi
13:10-13:45Mini simpozijum: BAXTER
Moderator: Jacek Lange
Branka Mitić: Benefiti primene bikarbonatno-laktatnih rastvora za PD?
13:50-14:25Mini simpozijum: SANDOZ
Nada Dimković & Đoko Maksić: Zamenjivost stimulatora eritropoeze kroz teoriju i praksu
14:25-15:25PAUZA ZA RUČAK & POSTER SESIJA


15:25-15:40
15:40-15:55
15:55-16:00
Mini simpozijum: SANOFI
Sanofi Genzyme simpozijum: „Fabrijeva bolest“
Moderator: Radomir Naumović
Radomir Naumović: Fabrijeva bolest - prepoznajte na vreme i rano započnite terapiju. Primer iz naše kliničke prakse
Dejan Ćelić: Skrining na Fabrijevu bolest visoko rizičnih grupa pacijenata i lokalno iskustvo
Diskusija
16:00-16:45KONFRONTACIJE: NEFROLOG – PATOLOG
Koordinator: Jasmina Marković Lipkovska
Rafael Kramann: Cellular origin and regulation of kidney fibrosis
Maja Životić: Lečenje fibroze bubrega – mogući pristupi i perspektive
16:45-17:15PAUZA ZA KAFU
S3: TRANSPLANTACIJA BUBREGA
Uvodna predavanja
Predsedavajući: Rajko Hrvačević, Neven Vavić, Mirjana Laušević
S4: AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA
Uvodna predavanja
Predsedavajući: Milan Radović, Violeta Knežević, Sanja Simić Ogrizović
17:15-17:35Jadranka Buturović Ponikvar: Expanding ultrasonography skills for the next generation of nephrologistsSanja Simić Ogrizović: Retke nasledne bolesti bubrega - značaj za adultne nefrologe
17:35-17:50Mirjana Laušević: Bolesti bubrega kod primaoca solidnih organaVioleta Knežević: Kardiorenalni sindrom
17:50-18:05Neven Vavić: Imunosupresivni lekovi, uticaj na odbacivanje i dugoročna funkcija graftaDragana Jović: Karakteristike obolelih od bubrežne bolesti u Srbiji - prikaz iz ugla javnog zdravlja
Usmena saopštenjaUsmena saopštenja
18:05-18:15Mladen Pavlović: Quantitative Analysis, Clinical Value and Implications of Interstitial Features in Frozen and Paraffin Sections in Preimplantation Renal BiopsiesMarija Milinković: Akutno oštećenje bubrega posle velike abdominalne hirurgije
18:15-18:25Zorica Dimitrijević: Uticaj telesne kompozicije na funkciju grafta kod bolesnika sa transplantiranim bubregomDanijela Tasić: Značaj bubrežne komponente skorova evaluacije u predikciji bolesnika sa akutnim oštećenjem bubrega
18:25-18:35Mirjana Laušević: Uticaj primene kortikosteroida kadaveričnom donoru na funkciju presađnog bubregaVioleta Knežević: Kada početi kontinuiranu dijalizu u akutnom oštećenju bubrega?
18:35-18:45Goran Paunović: De-novo primena m-TOR inhibitora u transplantaciji bubrega- naša iskustva i rezultati Transform studijeZvezdana Petronijević: The age and comorbidity as risk factors for the short- and long-term outcome in elderly with acute kidney injury
18:45-18:55DiskusijaDiskusija
18:55-19:30Generalna skupština UNS
Subota, 2. novembar 2019.
Sala Pacifik
8:00-19:00R E G I S T R A C I J A
8:30-9:00Plenarno predavanje
Predsedavajući: Radomir Naumović, Goran Paunović, Lada Petrović
Rainer Oberbauer: Tailor-made induction therapy in kidney trasplantation – from low to high risk patients
S5: HEMODIJALIZA
Uvodna predavanja
Predsedavajući: Tatjana Lazarević, Milan Stošović, Jovan Popović
9:00-9:20Sanjin Rački: Expanded hemodialysis (HDx)
9:20-9:40Tatjana Lazarević: Polineuropatija u bolesnika sa HBS/TBS
Usmena saopštenja
9:40-9:50Aleksandra Kezić: Uticaj serumskog magnezijuma na kardiovaskularni komorbiditet i preživljavanje bolesnika na hroničnoj hemodijalizi
9:50-10:00Jovana Kušić: Uticaj različite koncentracije magnezijuma u dijaliznoj tečnosti na promene ukupne serumske i intraeritrocitne koncentracije magnezijuma
10:00-10:10Zoran Kovačević: Procena statusa volemije ultrazvučnim pregledom donje šuplje vene i bioimpendancmetrijom kod bolesnika na hemodijalizi
10:10-10:20Jelena Tošić-Dragović: Uticaj IL-6 i IL-10 genskog polimorfizma na nastanak sekundarnog hiperparatireoidizma kod pacijenata na hroničnoj hemodijalizi
10:20-10:30Petar Đurić: Uticaj natrijum-tiosulfata na progresiju vaskularnih kalcifikacija kod bolesnika na hemodijalizi: randomizovana, placebo kontrolisana studija
10:30-10:40Karolina Paunović: Prediktori mortaliteta u prvoj godini lečenja hroničnom hemodijalizom
10:40-10:50Diskusija
10:55-11:55PANEL DISKUSIJA: DOSTUPNOST LEKOVA ZA BOLESNIKE SA HBB/TBB-ISKUSTVA IZ REGIONA
Moderatori: Radomir Naumović, Nada Dimković
Učesnici: Halima Resić & Jadranka Buturović Ponikvar & Marina Ratković & Sanjin Rački & Milorad Grujičić & Goce Spasovski & Nada Dimković
11:55-12:25PAUZA ZA KAFU
12:25-13:10SIMPOZIJUM: BUBREG I SISTEMSKE BOLESTI: Iskustva
Koordinator: Igor Mitić
Igor Mitić: SLE i bubreg
Zorica Dimitrijević: Novine u dijagnostici i terapiji non-ANCA vaskulitisa
Tatjana Damjanović: ANCA vaskulitisi
13:10-13:45Mini simpozijum: ADOC & Roche
Radomir Naumović & Nada Dimković: Lavirint lečenja bubrežnih bolesnika sa anemijom
13:50-14:25Mini simpozijum: MSD
Radomir Naumović: Koncept mikroeliminacija HCV infekcije kod bolesnika na dijalizi
14:25-15:25PAUZA ZA RUČAK & POSTER SESIJA
15:25-16:00Mini simpozijum: AMICUS
Nada Dimković & Jelena Tošić Dragović: Lečenje Anemije - Vaše mišljenje je važno
16:00-17:00Radionica: DIABETES MELLITUS U FOKUSU
Koordinator: Nebojša Lalić
Učesnici: Radomir Naumović & Katarina Lalić & Siniša Pavlović
SGLT2 inhibitori i njihov značaj u lečenju dijabetesa tip 2 i njegovih komplikacija
17:00-17:30PAUZA ZA KAFU
S6: DIJALIZA I PRISTUPI ZA DIJALIZU
Uvodna predavanja
Predsedavajući: Dejan Pilčević, Radojica Stolić, Milica Kravljača
S7: RAZNO
Uvodna predavanja
Predsedavajući: Aleksandra Kezić, Tatjana Damjanović, Svetlana Pejanović
17:30-17:50Dejan Pilčević: Komplikacije katetera za PDAleksandra Kezić: Od eksperimentalnih rezultata do kliničke prakse
17:50-18:05Radojica Stolić: Dileme u vezi kreiranja vaskularnih pristupaMirjana Laušević: Kako poboljšati kvalitet prikupljanja podataka za nacionalni i ERA-EDTA Registar
Usmena saopštenjaUsmena saopštenja
18:05-18:15Petar Đurić: Da li dijalizne membrane obložene vitaminom E utiču na eritropoezu kod hemodijaliznih bolesnika sa homozigotnom delecijom gena za glutation transferazu M1Milan Stošović: Prikaz aplikacije za podršku u postavljanju dijagnoze kod imunoloških bolesti
18:15-18:25Mirza Atić: Upotreba ultrazvuka u određivanju položaja centralnog venskog katetera za hemodijalizu - znak protoka (video prikaz metode)Stevan Glogovac: Maligni tumori gornjeg urotelijuma i balkanska endemska nefropatija - rezultati četrdesetogodišnjeg istraživanja
18:25-18:35Bojan Stopić: Da li preživljavanje vaskularnih pristupa za hemodijalizu zavisi od starosti bolesnika?Ana Bulatović: Glikozilirani albumin kao potencijalni prediktor kardiovaskularnog mortaliteta hemodijaliznih bolesnika sa dijabetes melitusom - petogodišnje praćenje
18:35-18:45Nikola Ljubić: Uticaj hemodijaliznih parametara na varijabilnost srčanog ritmaKatarina Obrenčević: Procena aktivnosti i remisije bolesti tokom lečenja idiopatske retroperitonealne fibroze
18:45-18:55Marija Šibalić Simin: Primena adsorbnih membrana u lečenju akutnog bubrežnog oštećenjaSiniša Živković: Normoalbuminurijska dijabetesna nefropatija – faktori rizika, komorbiditeti, komplikacije
18:55-19:05Tijana Azaševac: Utvrđivanje učestalosti komplikacija pri primeni oralne antikoagulantne terapije kod bolesnika na hemodijaliziMilica Petrović: Povezanost debljine intima medija kompleksa u zidu karotidnih arterija i faktora rizika za kardiovaskularnu bolest u hroničnoj bolesti bubrega
19:05-19:15DiskusijaDiskusija
21:00Svečana večera, Sala Pacifik / Atlantik
Nedelja, 3. novembar 2019.
Sala Pacifik
7:30-19:00R E G I S T R A C I J A
8:30-9:00Plenarno predavanje
Predsedavajući: Dijana Jovanović, Đoko Maksić, Tatjana Đurđević Mirković
Nada Dimković: Put od tacit medicine do personalizovane medicine
S8: PERITONEUMSKA DIJALIZA
Uvodna predavanja
9:00-9:20Đoko Maksić: Novi antibiotici u lečenju CAPD i APD peritonitisa
9:20-9:40Dijana Jovanović: Preživljavanje kod bolesnika na peritoneumskoj dijalizi u zavisnosti od modaliteta dijalize i vrste dijaliznih rastvora
Usmena saopštenja
9:40-9:50Marko Baralić: Ispitivanje oksidacije fibrinogena i promena njegove strukture kod bolesnika lečenih peritoneumskom dijalizom
9:50-10:00Ana Bontić: Gubitak natrijuma peritoneumskom dijalizom
10:00-10:10Dejan Pilčević: Promena mikrobiološkog profila uzročnika CAPD peritonitisa u našem centru - da li je vreme za drugačiji empirijski terapijski pristup?
10:10-10:20Miodrag Sokolović: Prikaz centra za peritoneumsku dijalizu u Leskovcu
10:20-10:30Nataša Jovanović: Koncentracija Ca125 u izlivenom dijalizatu bolesnika na hroničnom lečenju peritoneumskim dijalizama
10:30-10:40Jelena Tošić Dragović: Intermitentna peritoneumska dijaliza u terminalnoj bubreznoj slabosti - da li je dovoljno?
10:40-10:50Diskusija
10:50-11:50SIMPOZIJUM: INTERVENTNA NEFROLOGIJA
Koordinatori: Igor Mitić, Voin Brković, Aleksandar Janković
Milan Radović: Biopsije bubrega
Dragan Mašulović: Uloga interventnog radiologa u nefrologiji
Đorđije Šaranović & Polina Pavićević: Šta fMR urografija na 3T može ponuditi nefrologu?
11:50-12:20PAUZA ZA KAFU
12:20-13:05S9: FORUM MLADIH NEFROLOGA
Predsedavajući: Radomir Naumović
Aleksandar Janković: Poremećaj metabolizma minerala kod bolesnika na HD - multicentrična studija
Voin Brković: Primena antikoagulantnih lekova kod bolesnika na hemodijalizi
Milica Kravljača: Registar hepatitis pozitivnih bolesnika na hemodijalizi
13:05-14:00Zaključak i zatvaranje KongresaПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ:

 


- Juergen Floege, Nemačka
- Rafael Kramann, Nemačka
- Rainer Oberbauer, Austrija
- Enisa Mešić, Bosna i Hercegovina
- Halima Resić, Bosna i Hercegovina
- Milorad Grujičić, Republika Srpska
- Sanjin Rački, Hrvatska
- Marina Ratković, Crna Gora
- Goce Spasovski, Severna Makedonija
- Jadranka Buturović Ponikvar, Slovenija


ПРИЈАВА САЖЕТАКА, РЕГИСТРАЦИЈА И СМЕШТАЈ:

 


 

ПРИЈАВЕ СУ ЗАВРШЕНЕ

 


СПОНЗОРСТВО И ИЗЛОЖБА:

 


Током Конгреса одржаће се изложба медицинске опреме, фармацеутских производа и публикација. Изложба ће се одржати у фоајеу испред конгресних сала Атлантик и Пацифик.
За више информација о спонзорским пакетима, понудама за излагаче и пријавним формуларима, молимо да се обратите Техничком организатору: nebojsa@congrexpo.co.rs


 


[ezcol_1half]

ОРГАНИЗАТОР:

Удружење нефролога Србије

Клиника за нефрологију,
Пастерова 2
11000 Београд
Тел/Факс: 011/366-24-34, 361-71-27

Email: kontakt@udruzenjenefrologa.com
Website: www.udruzenjenefrologa.com

[/ezcol_1half]
[ezcol_1half_end]

ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР:

CONGREXPO d.o.o.

Светозара Марковића 81/5
11000 Београд
Тел/Факс: 011/2686-024, 2644-312

Email: kns@congrexpo.co.rs
Website: www.congrexpo.co.rs

[/ezcol_1half_end]

 


ГАЛЕРИЈА СЛИКА:

 


 

ГАЛЕРИЈА СЛИКА

 


Повратак на врх странице

Save

Save