● DOBRODOŠLI
● OSNOVNE INFORMACIJE
● ORGANIZATOR
● PROGRAM
● PREDAVAČI PO POZIVU
● PRIJAVA SAŽETAKA, REGISTRACIJA I SMEŠTAJ
● SPONZORSTVO I IZLOŽBA
● KONTAKT


Organizator:
Udruženje nefrologa Srbije

Tehnički organizator:
Congrexpo d.o.o.Drage kolege i prijatelji,

Obaveštavamo Vas da će peti kongress nefrologa Srbije biti održan od 31. oktobra do 3. novembra 2019. u Beogradu u hotelu Crowne Plaza, u organizaciji Udruženja nefrologa Srbije.

Na Kongresu će biti obuhvaćene najaktuelnije teme savremene nefrologije o kojima će govoriti eminentni nefrolozi iz Srbije, regiona i Evrope. Novina ovog kongresa biće sesija posvećena saradnji nefrologa, kardiologa i endokrinologa, što je standard savremenog lečenja najvećeg broja naših bolesnika. Pored toga, novoosnovani Forum mladih nefrologa će po prvi put samostalno organizovati svoju sesiju u kojoj će pored prikaza rezultate njihovog zajedničkog rada, ukazati i na aktuelnosti nefrologije iz njihovog ugla gledanj.

Sa adultnim nefrolozima na Kongresu će učestvovati i pedijatri sa svojim temama posvećenim bolestima bubrega u dečjem uzrastu a biće organizovan i okrugli sto posvećen aktuelnostima u regionu.

Kongres će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

U nadi da ćemo imati još jedan uspešan Kongres, srdačno Vas pozdravljam.

Predsednik Udruženja nefrologa Srbije:

Prof. dr Radomir Naumović


OSNOVNE INFORMACIJE:


MESTO ODRŽAVANJA:

Hotel “Crowne Plaza” ****
Vladimira Popovića 10,
11070 Novi Beograd

DATUM ODRŽAVANJA:

Četvrtak – Nedelja, 31. oktobar – 3. novembar 2019.

JEZIK KONGRESA:

Zvanični jezik Kongresa je srpski. Predavanja gostujućih predavača će biti na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda.

TEME KONGRESA:

  1. Primarne i sekundarne glomerulske bolesti (novi biomarkeri)
  2. Akutna bubrežna slabost
  3. Hronična bubrežna slabost
  4. Hemodijaliza
  5. Peritoneumska dijaliza
  6. Transplantacija bubrega
  7. Pedijatrijska nefrologija
  8. Dijabetes melitus, hipertenzija i bolesti bubrega
  9. Vaskularni pristupi za hemodijalizu
  10. Ostalo

VAŽNI DATUMI:


1. maj 2019. – slanje sažetaka
15. jun 2019. – obaveštenje o prihvaćenim prezentacijama
15. oktobar 2019. – niža kotizacija

KME:

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

PROPOZICIJE ZA PISANJE SAŽETAKA:

 - Sažetak pisati u WORD-u
 - Kratak i precizan naslov koji ukazuje na ciljeve rada (velikim slovima)
 - Ime i prezime autora, podvučeno ime prezentujućeg autora i imena koautora
 - Ime treba da prethodi prezimenu
 - Institucija, grad, država
 - Predviđena metoda prezentacije:
    1. Usmena prezentacija 2. Poster prezentacija
 - Sažetak treba da bude organizovan u četiri pasusa:
    1. Ciljevi 2. Metode 3. Rezultati 4. Zaključak
 - Prikaz slučaja treba da bude organizovan u tri pasusa:
    1. Uvod 2. Prikaz slučaja 3. Zaključak
 - Font Arial (10), bez razmaka između redova (single – spaced), bez razmaka između pasusa
 - Maksimalna dužina sažetka je 250 reči – bez naslova, autora i afilijacija
 - Tabele, grafikoni ili fotografije nisu dozvoljeni u sažetku
 - Apstrakt se prilaže putem on-line forme na sajtu Kongresa

TEHNIČKE MOGUĆNOSTI:

U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za prezentacije. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru.

SMEŠTAJ:

Organizator je blokirao odgovarajući broj soba u beogradskim hotelima po specijalnim cenama. Rezervaciju smeštaja izvršite putem on-line forme nakon čega ćete dobiti potvrdu rezervacije od Tehničkog organizatora. Plaćanje se vrši na recepciji hotela.

REGISTRACIJA:

Sve procedure za registraciju za Kongres će se obaviti ON-LINE. U slučaju da nemate pristup internetu obratite se Tehničkom organizatoru kako biste dobili potrebne formulare za registraciju. Nakon prijave, Tehnički organizator će dostaviti dinarski predračun sa detaljima plaćanja.

Kotizacija uključuje:
– kongresni materijal
– posetu izložbi
– koktel dobrodošlice
– kafe pauze
– svečanu večeru


 


ORGANIZATOR:

Udruženje nefrologa Srbije
www.udruzenjenfrologa.com

TEHNIČKI ORGANIZATOR:

CONGREXPO d.o.o.
Kontakt osoba: Nebojša Gojaković
Tel/Faks: 011/2686-024, 011/2644-312
Email: kns@congrexpo.co.rs
Website: www.congrexpo.co.rsPreliminarni program biće naknadno objavljen.


PREDAVAČI PO POZIVU:

 


Biće naknadno objavljeni.


PRIJAVA SAŽETAKA, REGISTRACIJA I SMEŠTAJ:

 

SPONZORSTVO I IZLOŽBA:

 


Tokom Kongresa održaće se izložba medicinske opreme, farmaceutskih proizvoda i publikacija. Izložba će se održati u foajeu ispred kongresnih sala Atlantik i Pacifik.
Za više informacija o sponzorskim paketima, ponudama za izlagače i prijavnim formularima, molimo da se obratite Tehničkom organizatoru: nebojsa@congrexpo.co.rs


 


ORGANIZATOR:

Udruženje nefrologa Srbije

Klinika za nefrologiju,
Pasterova 2
11000 Beograd
Tel/Faks: 011/366-24-34, 361-71-27

Email: kontakt@udruzenjenefrologa.com
Website: www.udruzenjenefrologa.com


IZVRŠNI ORGANIZATOR:

CONGREXPO d.o.o.

Svetozara Markovića 81/5
11000 Beograd
Tel/Faks: 011/2686-024, 2644-312

Email: kns@congrexpo.co.rs
Website: www.congrexpo.co.rs

 


Povratak na vrh stranice

Save

Save