● DOBRODOŠLI
● OSNOVNE INFORMACIJE
● ODBORI
● PROGRAM
● PREDAVAČI PO POZIVU
● PRIJAVA SAŽETAKA, REGISTRACIJA I SMEŠTAJ
● SPONZORSTVO I IZLOŽBA
● KONTAKT


Organizator:
Udruženje nefrologa Srbije

Tehnički organizator:
Congrexpo d.o.o.Drage kolege i prijatelji,

Obaveštavamo Vas da će peti kongress nefrologa Srbije biti održan od 31. oktobra do 3. novembra 2019. u Beogradu u hotelu Crowne Plaza, u organizaciji Udruženja nefrologa Srbije.

Na Kongresu će biti obuhvaćene najaktuelnije teme savremene nefrologije o kojima će govoriti eminentni nefrolozi iz Srbije, regiona i Evrope. Novina ovog kongresa biće sesija posvećena saradnji nefrologa, kardiologa i endokrinologa, što je standard savremenog lečenja najvećeg broja naših bolesnika. Pored toga, novoosnovani Forum mladih nefrologa će po prvi put samostalno organizovati svoju sesiju u kojoj će pored prikaza rezultate njihovog zajedničkog rada, ukazati i na aktuelnosti nefrologije iz njihovog ugla gledanj.

Sa adultnim nefrolozima na Kongresu će učestvovati i pedijatri sa svojim temama posvećenim bolestima bubrega u dečjem uzrastu a biće organizovan i okrugli sto posvećen aktuelnostima u regionu.

Kongres će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

U nadi da ćemo imati još jedan uspešan Kongres, srdačno Vas pozdravljam.

Predsednik Udruženja nefrologa Srbije:

Prof. dr Radomir Naumović


OSNOVNE INFORMACIJE:


MESTO ODRŽAVANJA:

Hotel “Crowne Plaza” ****
Vladimira Popovića 10,
11070 Novi Beograd

DATUM ODRŽAVANJA:

Četvrtak – Nedelja, 31. oktobar – 3. novembar 2019.

JEZIK KONGRESA:

Zvanični jezik Kongresa je srpski. Predavanja gostujućih predavača će biti na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda.

TEME KONGRESA:

  1. Primarne i sekundarne glomerulske bolesti (novi biomarkeri)
  2. Akutna bubrežna slabost
  3. Hronična bubrežna slabost
  4. Hemodijaliza
  5. Peritoneumska dijaliza
  6. Transplantacija bubrega
  7. Pedijatrijska nefrologija
  8. Dijabetes melitus, hipertenzija i bolesti bubrega
  9. Vaskularni pristupi za hemodijalizu
  10. Ostalo

VAŽNI DATUMI:


31. maj 2019. – slanje sažetaka
10. avgust 2019. – obaveštenje o prihvaćenim prezentacijama
15. oktobar 2019. – niža kotizacija

KME:

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

PROPOZICIJE ZA PISANJE SAŽETAKA:

 - Sažetak pisati u WORD-u
 - Kratak i precizan naslov koji ukazuje na ciljeve rada (velikim slovima)
 - Ime i prezime autora, podvučeno ime prezentujućeg autora i imena koautora
 - Ime treba da prethodi prezimenu
 - Institucija, grad, država
 - Predviđena metoda prezentacije:
    1. Usmena prezentacija 2. Poster prezentacija
 - Sažetak treba da bude organizovan u četiri pasusa:
    1. Ciljevi 2. Metode 3. Rezultati 4. Zaključak
 - Prikaz slučaja treba da bude organizovan u tri pasusa:
    1. Uvod 2. Prikaz slučaja 3. Zaključak
 - Font Arial (10), bez razmaka između redova (single – spaced), bez razmaka između pasusa
 - Maksimalna dužina sažetka je 250 reči – bez naslova, autora i afilijacija
 - Tabele, grafikoni ili fotografije nisu dozvoljeni u sažetku
 - Apstrakt se prilaže putem on-line forme na sajtu Kongresa

TEHNIČKE MOGUĆNOSTI:

U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za prezentacije. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru.

SMEŠTAJ:

Organizator je blokirao odgovarajući broj soba u beogradskim hotelima po specijalnim cenama. Rezervaciju smeštaja izvršite putem on-line forme nakon čega ćete dobiti potvrdu rezervacije od Tehničkog organizatora. Plaćanje se vrši na recepciji hotela.

REGISTRACIJA:

Sve procedure za registraciju za Kongres će se obaviti ON-LINE. U slučaju da nemate pristup internetu obratite se Tehničkom organizatoru kako biste dobili potrebne formulare za registraciju. Nakon prijave, Tehnički organizator će dostaviti dinarski predračun sa detaljima plaćanja.

Kotizacija uključuje:
– kongresni materijal
– posetu izložbi
– koktel dobrodošlice
– kafe pauze
– svečanu večeru


 


 

Počasni odbor

Prof. dr Radomir Bogdanović
Prof. dr Slobodan Čurić
Prof. dr Vidojko Đorđević
Prof. dr Ljubica Đukanović
Puk. Prof. dr Dragan V. Jovanović
Puk. Prof. dr Zoran Kovačević
Prof. dr Amira Peco-Antić
Prof. dr Stevo Plješa

   

Naučni odbor

Selekcioni odbor

Organizacioni odbor

Predsednik:
Prof. dr Nada Dimković
Predsednik:
Prof. dr Višnja Ležaić
Predsednik:
Prof. dr Đoko Maksić
Članovi:Članovi:Članovi:
Prof. dr Dušan BožićAss. dr Voin BrkovićDr Branislav Andrić
Prof. dr Tatjana Đurđević-MirkovićProf. dr Dejan ĆelićDr Ana Bulatović
Prof. dr Mirjana KostićAss. dr Tatjana DamjanovićDr Petar Đurić
Doc. dr Branka MitićDoc. dr Zorica DimitrijevićDr Edvin Hadžibulić
Prof. dr Igor MitićProf. dr Tatjana IlićDr Branimir Haviža Lilić
Prim. dr Goran PaunovićAss. dr Aleksandar JankovićDoc. dr Violeta Knežević
Prof. dr Dejan PetrovićProf. dr Dijana JovanovićDr Mila Lazarević
Prof. dr Mileta PoskuricaDoc. dr Aleksandra KezićPrim. dr Ivko Marić
Doc. dr Violeta RebrenovićDoc. dr Tatjana LazarevićDr Svetlana Pejanović
Prof. dr Milan RadovićDoc. dr Mirjana LauševićAss. dr Dejan Pilčević
Prof. dr Sanja Simić-OgrizovićDr Rodoljub MarkovićPrim. dr Jovan Popović
VNS dr Milan StošovićAss. dr Marija MilinkovićPrim. dr Miomir Prokopović
Ass. dr Neven Vavić
Doc. dr Lada PetrovićAss. dr Brankica Spasojević-Dimitrijeva
Prof. dr Radmila VeličkovićProf. dr Radojica StolićAss. dr Verica Stanković-Popović
Dr Biserka Tirmenštajn-Janković
Dr Jelena Tošić-Dragović
Dr Goran Vojinović


ORGANIZATOR:

Udruženje nefrologa Srbije
www.udruzenjenfrologa.com

TEHNIČKI ORGANIZATOR:

CONGREXPO d.o.o.
Kontakt osoba: Nebojša Gojaković
Tel/Faks: 011/2686-024, 011/2644-312
Email: kns@congrexpo.co.rs
Website: www.congrexpo.co.rsPreliminarni program biće naknadno objavljen.


PREDAVAČI PO POZIVU:

 


Biće naknadno objavljeni.


PRIJAVA SAŽETAKA, REGISTRACIJA I SMEŠTAJ:

 

SPONZORSTVO I IZLOŽBA:

 


Tokom Kongresa održaće se izložba medicinske opreme, farmaceutskih proizvoda i publikacija. Izložba će se održati u foajeu ispred kongresnih sala Atlantik i Pacifik.
Za više informacija o sponzorskim paketima, ponudama za izlagače i prijavnim formularima, molimo da se obratite Tehničkom organizatoru: nebojsa@congrexpo.co.rs


 


ORGANIZATOR:

Udruženje nefrologa Srbije

Klinika za nefrologiju,
Pasterova 2
11000 Beograd
Tel/Faks: 011/366-24-34, 361-71-27

Email: kontakt@udruzenjenefrologa.com
Website: www.udruzenjenefrologa.com


IZVRŠNI ORGANIZATOR:

CONGREXPO d.o.o.

Svetozara Markovića 81/5
11000 Beograd
Tel/Faks: 011/2686-024, 2644-312

Email: kns@congrexpo.co.rs
Website: www.congrexpo.co.rs

 


Povratak na vrh stranice

Save

Save

This post is also available in: enEnglish