Tabela dijaliznih centara u Srbiji sa adresarom i svim relevantnim podacima nalazi se ispod mape.

Karta-Srbije-WEB-1120


    

Broj:


Naziv centra i telefon:

Rukovodilac:

Adresa:


01.
Zdravstveni centar Aranđelovac
Centar za dijalizu
Telefon: 034 712-725
Faks: 034 713-262
Dr Nataša ŽivanovićMišarska bb
34300 ARANĐELOVAC
02.
Dom zdravlja ”Dr Milorad Vlajković”, Barajevo
Centar za hemodijalizu
Telefon: 011 7872-111
Faks: 011 8300-182
Dr Mira OreščaninSvetosavska 91
11460 BARAJEVO
03.
Dom zdravlja ″Dr Mladen Stojanović″
Odeljenje za dijalizu
Telefon: 021 750-380
Faks: 021 751-105
Dr Dragana PilipovićKralja Petra I 26
21400 BAČKA PALANKA
04.
Dom zdravlja “Dr Hadži Janoš″
Odsek hemodijalize
Telefon: 024 773-202
Faks: 024 773-101
Dr Vesna VukelićSvetog Stefana 1
24300 BAČKA TOPOLA
05.
Klinički centar Srbije
Klinika za nefrologiju
Telefon: 011 3617-127
Faks: 011 3617-127
Prof. dr Biljana StojimirovićPasterova 2
11000 BEOGRAD
06.
Univezitetska dečja klinika
Centar za hemodijalizu i transplantaciju bubrega
Telefon: 011 2060-765
Faks: 011 3612-858
Prof. dr Mirjana KostićTiršova 10
11000 BEOGRAD
07.
Kliničko-bolnički centar ”Zvezdara”
Kliničko odeljenje za bubrežne bolesti
Telefon: 011 3810-458
Faks: 011 3806-977
Prof. dr Radomir NaumovićDimitrija Tucovića 161
11000 BEOGRAD
08.
Vojno Medicinska Akademija
Klinika za nefrologiju
Telefon: 011 3608-816
Faks: 011 3609-003
Prof. dr Đoko MaksićCrnotravska 17
11000 BEOGRAD
09.
Kliničko-bolnički centar ”Zemun”
Interniistička klinika, Služba za nefrologiju
Telefon: 011 3772-722
Faks: 011 3772-758
Dr Tamara JemcovVukova 9
11080 ZEMUN / BEOGRAD
10.
KBC Dr Dragiša Mišović
Centar za urologiju
(Odelenje nefrologije sa hemodijalizom)
Telefon: 011 3630-700
Faks: 011 3672-025
Dr Ninoslava KostićBulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 64
11000 BEOGRAD
11.
Medicon
Specijalna bolnica za hemodijalizu
Telefon: 011 7131-035
Faks: 011 7131-027
Dr Anka ČavalaBulevar Arsenija Čarnojevića 17
11070 NOVI BEOGRAD
12.
Fresenius Medical Care
Specijalna bolnica za hemodijalizu
Telefon: 011 2852-445
Faks: 011 2852-435
Dr Boško StepanovićDragačevska 11
11000 BEOGRAD
13.
Fresenius Medical Care
Specijalna bolnica za hemodijalizu
Telefon: 011 404-55-30; 011 404-55-33
Faks: 011 404-55-34
Dr Jelena MaslovarićUstanička br. 63
11000 BEOGRAD
14.
Zdravstveni centar Bor
Služba za hemodijalizu
Telefon: 030 422-777 / lokal: 251
Faks: 030 458-041
Dr Predrag GolubovićDr Dragiše Mišovića 1
19210 BOR
15.
Zdravstveni centar Valjevo
Interno odeljenje-odsek nefrologije sa hemodijalizom
Telefon: 014 295-288
Faks: 014 221-330
Dr Jasmina BogdanovićPasterova bb
14000 VALJEVO
16.
Zdravstveni centar Vranje
Nefrologija sa dnevnom bolnicom za dijalizu
Telefon: 017 421-550
Dr Miodrag AntićJovana Jankovića Lunge 1
17500 VRANJE
17.
Opšta bolnica Vrbas
Dnevna bolnica za hemodijalizu
Telefon: 021 7954-507
Faks: 021 798-209
Dr Vesna MićunovićDr Milana Čekića bb
21460 VRBAS
18.
Opšta bolnica Vršac
Odeljenje nefrologija sa hemodijalizom i endokrinologijom
Telefon: 013 832-552
Dr Olivera Vasilić-KokotovićAbraševićeva bb
26300 VRŠAC
19.
Dom zdravlja Žagubica
Hemodijaliza
Telefon: 012 643-140 / lokal: 34
Faks: 012 7643-667
Dr Nasta JovanovićNikole Pašića 22
12320 ŽAGUBICA
20.
Zdravstveni centar Zaječar
Internistička služba, Odsek nefrlogije i hemodijalize
Telefon: 019 445-646
Faks: 019 420-672
Prim. dr Biserka Tirmenštajn-JankovićRasadnička bb
19000 ZAJEČAR
21.
Opšta bolnica “Đorđe Joanović”
Interno odeljenje, odsek hemodijalize
Telefon: 023 513-390
Faks: 023 235-972
Dr Gordana KozlovačkiDr Vase Savića 5
23000 ZRENJANIN
22.
Opšta bolnica Kikinda
Interno odeljenje - Jedinica za hemodijalizu
Telefon: 0230 434-603
Faks: 0230 422-513
Dr Olivera MilićevićĐure Jakšića 110
23300 KIKINDA
23.
Zdravstveni centar Kladovo
Služba za interne bolesti sa hemodijalizom
Telefon: 019 801-116
Faks: 019 802-851
Dr Borislav PetrovićDunavska 1-3
19320 KLADOVO
24.
Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica
Nefrologija i hemodijaliza
Telefon: 028 498-285 / lokal: 154
Faks: 028 498-310
Dr Srboljub MilenkovićAnri Dinana 10
38220 KOSOVSKA MITROVICA
25.
Klinički centar Kragujevac
Centar za nefrologiju i dijalizu
Telefon: 034 370-302
Faks: 034 370-302
Prof. dr Radojica StolićZmaj Jovina 30
34000 KRAGUJEVAC
26.
Zdravstveni centar „Studenica“
Služba nefrologije sa hemodijalizom
Telefon: 036 301-874
Faks: 036 333-199
Dr Biserka Aksić-MiličevićJug Bogdanova bb
36000 KRALJEVO
27.
Zdravstveni centar Kruševac
Interno odeljenje - centar za hemodijalizu
Telefon: 037 414-097
Faks: 037 414-697
Dr Branislav AndrićKosovska 16
37000 KRUŠEVAC
28.
Dom zdravlja Kuršumlija
Služba dijalize
Telefon: 027 385-160
Faks: 027 381-595
Dr Radomir MilenkovićDr Melgarda 2
18430 KURŠUMLIJA
29.
Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju
Centar za hemodijalizu
Telefon: 011 8121-162
Telefon: 011 8120-164
Faks: 011 8123-173
Dr Aleksandra ArsenovićDr Đorđa Kovačevića 27
11550 LAZAREVAC
30.
Opšta bolnica Leskovac
Služba nefrologije sa centrom za dijalizu
Telefon: 016 252-500
Faks: 016 3444-501
Prim. dr Miomir ProkopovićRade Končara 9
16000 LESKOVAC
31.
Zdravstveni centar „Dr M. Marin“
Interno odeljenje, Odsek za nefrologiju i hemodijalizu
Telefon: 015 873-333
Faks: 015 873-344
Prim. dr Nenad J. ZecBolnička 65
15300 LOZNICA
32.
Opšta bolnica Majdanpek
Služba za dijalizu
Telefon: 030 583-014
Mobilni: 062 8828-006
Faks: 030 583-319
Dr Nikola StefanovićKapetanska 30
19250 MAJDANPEK
33.
Specijalna bolnica za interne bolesti
Odeljenje za hemodijalizu
Telefon: 011 8231-988
Faks: 011 8230-161
Prim. dr Marina Stojanović−StanojevićVojvode Mišića 2
11400 MLADENOVAC
34.
Zdravstveni centar Negotin
Odeljenje hemodijalize
Telefon: 019 542-951
Faks: 019 544-396
Dr Vesna Vasić-JovanovićBadnjevska 4
19300 NEGOTIN
35.
Klinički centar Niš
Klinika za nefrologiju i hemodijalizu
Telefon: 018 4530-856
Faks: 018 4530-127
Doc. dr Branka MitićBulevar Zorana Đinđića 48
18000 NIŠ
36.
Vojna bolnica Niš
Odsek za nefrologiju sa hemodijalizom
Telefon: 018 508-919
Faks: 018 238-191
Ppuk. dr Dragoslav StojanovićBulevar Zorana Đinđića bb
18000 NIŠ
37.
Zdravstveni centar Novi Pazar
Služba nefrologije i hemodijalize
Telefon: 020 321-296
Faks: 020 311-764
Dr Edvin Hadžibulić, dr scGenerala Živkovića 1
36300 NOVI PAZAR
38.
Klinički centar Vojvodine
Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju
Telefon: 021 4843-984
Prof dr Dejan ĆelićHajduk Veljkova 1-3
21000 NOVI SAD
39.
Medicon
Specijalna bolnica za hemodijalizu
Telefon: 021 545-060
Faks: 021 545-060
Dr Mira Ilić-MilovanoićHajduk Veljkova 11, Poštanski fah 42
21000 NOVI SAD
40.
Fresenius Medical Care
Specijalna bolnica za hemodijalizu
Telefon: 021 4791-400
Faks: 021 6312-323
Dr Dobrila PetkovićBulevar Slobodana Jovanovića 2
21000 NOVI SAD
41.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Klinika za pedijatriju

Odeljenje nefrologije, odsek za dijalizu
Telefon: 021 4880-444 / lokal: 440
Faks: 021 420-452
Doc. dr Biljana MiloševićHajduk Veljkova 10
21000 NOVI SAD
42.
Dom zdravlja Obrenovac
Služba za hemodijalizu
Telefon: 011 8723-560
Faks: 011 8723-560
Dr Maja Todorović (V.D.)Vojvode Mišića 231
11500 OBRENOVAC
43.
Opšta bolnica Pančevo
Interno odeljenje – hemodijaliza
Telefon: 013 319–900
Faks: 013 317–956
Dr Goran VojinovićMiloša Trebinjca 11
26000 PANČEVO
44.
Opšta bolnica Petrovac na Mlavi
Služba hemodijalize Opšte bolnice
Telefon: 012 327-982
Faks: 012 327-986
Dr Danijela DavidovićMoravska 2
12300 PETROVAC NA MLAVI
45.
Zdravstveni centar Pirot
Služba nefrologije i hemodijalize
Telefon: 010 305-283
Faks: 010 343-101
Dr Branimir Haviža-LilićVojvode Momčila bb
18309 PIROT
46.
Opšta bolnica "Dr Voja Dulić"
Centar za dijalizu
Telefon: 012 550-222
Faks: 012 550-585
Prim. dr Nenad RakićBratstva i jedinstva 135
12000 POŽAREVAC
47.
Opšta bolnica Priboj
Odsek za hemodijalizu
Telefon: 033 2445-680
Faks: 033 2445-690
Dr Svetlana KrsmanovićPribojske čete bb
31330 PRIBOJ
48.
Opšta bolnica Prijepolje
Odsek za hemodijalizu
Telefon: 033 714-163
Faks: 033 714-166
Dr Biljana GojakovićRajka Divca 1
31300 PRIJEPOLJE
49.
Zdravstveni centar Toplica
Odsek nefrologije sa dijalizom
Telefon: 027 324-000 / lokal: 106
Faks: 027 324-762
Dr Miodrag MarjanovićPasjačka 2
18400 PROKUPLJE
50.
Dom zdravlja Svilajnac
Hemodijaliza
Telefon : 035 321-234
Faks: 035 321-234
Dr Slavica ObrenovićŽikice Jovanovića-Španca 47
35210 SVILAJNAC
51.
Opšta bolnica Senta
Interno odeljenje, hemodijaliza
Telefon: 024 815-111
Faks: 024 811-577
Dr Berta Sabo Aniko
Dr Tibor Budai
Karađorđeva 64
24400 SENTA
52.
Dom zdravlja Sjenica
Odeljenje za hemodijalizu
Telefon: 020 750-340
Faks: 020 750-340
Dr Mersada HadžifejzovićTadije Andrića 10
36310 SJENICA
53.
Opšta bolnica "Sveti Luka"
Služba za interne bolesti - odsek za hemodijalizu
Telefon: 026 240-761
Telefon: 026 240-708
Dr Jasmina CvetkovićKnez Mihajlova 51
11300 SMEDEREVO
54.
Opšta bolnica ”Stefan Visoki“
Služba nefrologije i dijalize
Telefon: 026 330-319
Faks: 026 313-075
Prim. dr Verica ĐorđevićVuka Karadžića 147
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
55.
Zdravstveni centar ”Dr Radivoje Simović“
Odsek za hemodijalizu
Telefon: 025 467-878
Faks: 025 467-783
Dr Nikola ZagoracVojvođanska 75
25000 SOMBOR
56.
Opšta bolnica Sremska Mitrovica
Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom
Telefon: 022 621-501
Faks: 022 611-779
Dr Anica CvetičaninStari šor 65
22000 SREMSKA MITROVICA
57.
Dom zdravlja "Dr Jovan Jovanović Zmaj", Stara Pazova
Služba za hemodijalizu
Telefon: 022 310-224
Telefon: 022 310-721
Faks: 022 310-224
Dr Svetlana DudićVladimira Hurbana 2
22300 STARA PAZOVA
58.
Opšta bolnica Subotica
Odeljenje za interne bolesti, nefrologija i hemodijaliza
Telefon: 024 555-222
Hemodijaliza - lokal: 318
Nefrologija - lokal: 319
Faks: 024 555-267
Dr Tatjana Stojšić
Dr Kornelija Šefer
Izvorska 3
24000 SUBOTICA
59.
Dom zdravlja Tutin
Služba hemodijalize
Telefon: 063 666-702
Faks: 020 811-121
Dr Nedim HamzagićBogoljuba Čukića 12
36320 TUTIN
60.
Opšta bolnica Ćuprija
Nefrologija sa odeljenjem za hemodijalizu
Telefon: 035 8470-775
Faks: 035 8474-306
Dr Marko IlićMiodraga Novakovića 78
35230 ĆUPRIJA
61.
Zdravstveni centar Užice
Nefrologija sa hemodijalizom
Telefon: 031 562-254
Dr Dragan JečmenicaMiloša Obrenovića 17
31000 UŽICE
62.
Zdravstveni centar "Dr Dragiša Mišović" Čačak
Opšta bolnica, Služba za nefrologiju sa dijalizom
Telefon: 032 307-042
Faks: 032 307-043
Dr Biljana ČekovićDr Dragiše Mišovića 205
32000 ČAČAK
63.
Opšta bolnica Šabac
Urologija sa hemodijalizom
Telefon: 015 363-300
Faks: 015 343-622
Prim. dr Zora NikolićPopa Karana 2-4
15000 ŠABAC


Povratak na vrh stranice