Na Skupštini Udruženja nefrologa Srbije održanoj 22.12.2017. godine obavljeno je tajno glasanje za
predsednika i članove Upravnog odbora Udruženja.

Članovi Verifikacione komisije su bili:

01. Dr V. Radović Maslarević (KBC Zvezdara)
02. Dr D. Pilčević (VMA)
03. Dr E. Jordanova (KBC Zemun)
04. Dr V. Brković (KCS-NFK)

Rezultati glasanja:

01. Za predsednika je izabran većinom glasova Prof. dr Radomir Naumović
02. Za članove UO UNS od 10 kandidata izabrani su većinom glasova sledeći kandidati:

01. Prof. dr Dejan Ćelić
02. Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović
03. Klinički ass Aleksandar Janković
04. Klinički ass Mirjana Laušević
05. Prof. dr Dejan Petrović
06. Prim. dr Miomir Prokopović
07. Prof. dr Đoko Maksić
08. Doc. dr Branka Mitić