На Скупштини Удружења нефролога Србије одржаној 22.12.2017. године обављено је тајно гласање за
председника и чланове Управног одбора Удружења.

Чланови Верификационe комисије су били:

01. Др В. Радовић Масларевић (КБЦ Звездара)
02. Др Д. Пилчевић (ВМА)
03. Др Е. Јорданова (КБЦ Земун)
04. Др В. Брковић (КЦС-НФК)

Резултати гласања:

01. За председника је изабран већином гласова Проф. др Радомир Наумовић
02. За чланове УО УНС од 10 кандидата изабрани су већином гласова следећи кандидати:

01. Проф. др Дејан Ћелић
02. Проф. др Сања Симић-Огризовић
03. Клинички асс Александар Јанковић
04. Клинички асс Мирјана Лаушевић
05. Проф. др Дејан Петровић
06. Прим. др Миомир Прокоповић
07. Проф. др Ђоко Максић
08. Доц. др Бранка Митић