•   Konkurs za mlade lekare-istraživače je otvoren od 01.07. do 01.09.2018. godine.
•   Rezultati konkursa će biti objavljeni do 15.10.2018. godine na sajtu Udruženja nefrologa Srbije.
•   Najbolji projekat će biti nagrađen sa 2000, drugi sa 1500 a treći sa 1000 evra.

 

Uslovi konkursa:

 

1.  Nosioc projekta mora da bude mlađi od 40 godina starosti
2.  Projekat mora da ima odobrenje nadležnog Etičkog odbora
3.  Nosilac projekta mora da bude član Udruženja nefrologa Srbije.

 

Projekat dostaviti Udruženju nefrologa Srbije do 01.09.2018. godine u elektronskoj formi (email: nefrolozisrbije@gmail.com) i u pisanoj formi na adresu udruženja: Udrženje nefrologa Srbije (za Prof. dr Radomira Naumovića), Klinika za nefrologiju, Pasterova 2, 11000 Beograd.

 

Formular za prijavu preuzmite OVDE