•   Конкурс за младе лекаре-истраживаче је отворен од 20.05. до 16.07.2017. године.
•   Резултати конкурса ће бити објављени до 16.09.2017. године на сајту Удружења нефролога Србије.
•   Најбоља два пројекта ће бити награђени са по 3000 евра.

 

Пропозиције конкурса:

 

1.  Носиоц пројекта мора да буде млађи од 40 година старости
2.  Носиоц пројекта би требао да буде члан Удружења нефролога Србије

 

Пројекат доставити удружењу до 16.07.2017. године у електронској форми (email: nefrolozisrbije@gmail.com) и у писаној форми на адресу удружења: Удржење нефролога Србије (за Проф. др С.Симић-Огризовић), Клиника за нефрологију, Пастерова 2, 11000 Београд.

 

Формулар за пријаву преузмите ОВДЕ