•   Konkurs za mlade lekare-istraživače je otvoren od 20.05. do 16.07.2017. godine.
•   Rezultati konkursa će biti objavljeni do 16.09.2017. godine na sajtu Udruženja nefrologa Srbije.
•   Najbolja dva projekta će biti nagrađeni sa po 3000 evra.

 

Propozicije konkursa:

 

1.  Nosioc projekta mora da bude mlađi od 40 godina starosti
2.  Nosioc projekta bi trebao da bude član Udruženja nefrologa Srbije

 

Projekat dostaviti udruženju do 16.07.2017. godine u elektronskoj formi (email: nefrolozisrbije@gmail.com) i u pisanoj formi na adresu udruženja: Udrženje nefrologa Srbije (za Prof. dr S.Simić-Ogrizović), Klinika za nefrologiju, Pasterova 2, 11000 Beograd.

 

Formular za prijavu preuzmite OVDE