Услови конкурса су следећи:
 

1. Главни истраживач је професор, виши научни сарадник (ВНС) или научни саветник (НС);

2. У студији учествују минимум 2 а пожељно је 3 или више нефролошких центара;

3. Неопходна је писана сагласност директора свих центара који учествују у студијама;

4. Писана сагласност Етичког комитета установе у којој је главни истраживач;

5. Главни истраживач мора бити члан УНС-а;

 

Студије у којима учествује знатно већи број нефролошких центара би имале додатне бодове приликом рецензије. Три најбоља пројекта ће бити награђена. Конкурс је отворен до 15.07.2015. године.

Неопходно је преузeти образац за пријаву на конкурс (линк за преузимање се налази на крају овог текста), попунити сва поља и тако попуњен и потписан формулар послати у електронској форми на е-mail адресу: nefrolozisrbije@gmail.com или у писаној форми на адресу седишта удружења (Удружење нефролога Србије, КЦС, Клиника за нефрологију, Пастерова 2, 11000 Београд, Србија).

Резултати конкурса биће објављени 01.10.2015. године на сајту Удружења нефролога Србије.

 

Проф. др Сања Симић-Огризовић
Председник Управног одбора УНС


Овде можете преузети образац за пријаву на конкурс у WORD 2003 формату:


Повратак на почетну страницу

 

Ostavite odgovor