Uslovi konkursa su sledeći:
 

1. Glavni istraživač je profesor, viši naučni saradnik (VNS) ili naučni savetnik (NS);

2. U studiji učestvuju minimum 2 a poželjno je 3 ili više nefroloških centara;

3. Neophodna je pisana saglasnost direktora svih centara koji učestvuju u studijama;

4. Pisana saglasnost Etičkog komiteta ustanove u kojoj je glavni istraživač;

5. Glavni istraživač mora biti član UNS-a;

 

Studije u kojima učestvuje znatno veći broj nefroloških centara bi imale dodatne bodove prilikom recenzije. Tri najbolja projekta će biti nagrađena. Konkurs je otvoren do 15.07.2015. godine.

Neophodno je preuzeti obrazac za prijavu na konkurs (link za preuzimanje se nalazi na kraju ovog teksta), popuniti sva polja i tako popunjen i potpisan formular poslati u elektronskoj formi na e-mail adresu: nefrolozisrbije@gmail.com ili u pisanoj formi na adresu sedišta udruženja (Udruženje nefrologa Srbije, KCS, Klinika za nefrologiju, Pasterova 2, 11000 Beograd, Srbija).

Rezultati konkursa biće objavljeni 01.10.2015. godine na sajtu Udruženja nefrologa Srbije.

 

Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović
Predsednik Upravnog odbora UNS


Ovde možete preuzeti obrazac za prijavu na konkurs u WORD 2003 formatu:


Povratak na početnu stranicu

 

Ostavite odgovor