HEADER-za-pocetnu


 

Adresa:
Klinički centar Srbije

Klinika za nefrologiju
ul. Pasterova 2
11000 Beograd, SRBIJA

Telefon:
011 366 24 34

Faks:
011 361 71 27

Email:
kontakt@udruzenjenefrologa.com

Internet portal:
www.udruzenjenefrologa.com