ANKETA O VREDNOSTIMA SERUMSKOG KALCIJUMA, FOSFORA I iPTH U BOLESNIKA NA LEČENJU HRONIČNIM HEMODIJALIZAMA (Decembar 2010).
Preuzmite dokument u Power Point PPT formatu.

PREPORUKE ZA PREVENCIJU I LEČENJE HRONIČNE BOLESTI BUBREGA.
Preuzmite dokument u PDF formatu.

KONSENZUS AMSTERDAMSKOG FORUMA O BRIZI O ŽIVIM DAVAOCIMA BUBREGA.
Preuzmite dokument u PDF formatu.

SMERNICE ZA PREVENCIJU I LEČENJE MINERALNO-KOŠTANIH POREMEĆAJA U HRONIČNOJ BUBREŽNOJ INSUFICIJENCIJI.
Preuzmite dokument u PDF formatu.