Нефротски синдром представља једну од најозбиљнијих манифестација обољења бубрега и може настати у склопу бројних примарних и системских болести. Овај клинички синдром је посебно од интереса за педијатријске и адултне нефрологе јер доводи до низа поремећаја који, сваки за себе, може имате озбиљне последице по болесника. Успех у лечењу болесника са нефротским синдромом зависи од познавања етиопатогенетских чинилаца, правовремене дијагнозе и одабира најпогоднијег терапијског протокола.

И поред бројних радова који су се бавили нефротским синдромом, он је још увек изазов и брига за нефрологе а новије дијагностичке и терапијске могућности повод су за организовање овог курса чији је циљ да се поново осврне на све аспекте нефротског синдрома у циљу стварања заједничке, најсавременије доктрине на овим просторима.


 УДРУЖЕЊЕ НЕФРОЛОГА СРБИЈЕ

НЕФРОТСКИ СИНДРОМ: ОД ПАТОГЕНЕЗЕ ДО ТЕРАПИЈЕ

1. јуни 2011. - Хотел ЗИРА


ПРОГРАМ САСТАНКА


09:00 - 09:15   Уводна реч

Нада Димковић


09:15 - 11:20   ЕТИОПАТОГЕНЕЗА И ДИЈАГНОЗА НЕФРОТСКОГ СИНДРОМ

Председавајући: И. Митић, Н. Димковић, З. Ковачевић;


09:15 - 09:35   Подоцити, гломерулска баријера и медијатори оштећења

Радован Богдановић (преузмите pdf документ)

09:35 - 09:55   Етиопатогенеза нефротског синдрома

Стева Пљеша

09:55 - 10:15   Последице нефротског синдрома по бубрег и механизми оштећења

Вишња Лежаић (преузмите pdf документ)

10:15 - 10:35   Небубрежне последице нефротског синдрома

Бранка Митић (преузмите pdf документ)

10:35 - 11:00   Нефротски синдром: дијагностички поступци

Видојко Ђорђевић (преузмите pdf документ)

11:00 - 11:20   Диференцијална дијагноза гломерулских лезија са оптичко микроскопски минималним лезијама

Гордана Баста-Јовановић (преузмите pdf документ)


11:20 - 11:45   ПАУЗА ЗА КАФУ


11:45 - 14:15   ЛЕЧЕЊЕ НЕФРОТСКОГ СИНДРОМА

Председавајући: С. Пљеша, В. Ђорђевић, В. Лежаић


11:45 - 11:05   Лечење нефротског синдрома код деце

Амира Пецо-Антић (преузмите pdf документ)

11:05 - 12:20   Традиционално лечење нефротског синдрома одраслих

Душан Божић

12:20 - 12:40   Примена микофеноличне киселине и плазмаферезе и у лечењу нефротског синдрома

Зоран Ковачевић (преузмите pdf документ)

12:40 - 12:55   Циклоспорин у лечењу нефротског синдрома

Раде Наумовић

12:55 - 13:30   Клиничка искуства са циклоспорином/прилази случајева

Гордана Стражмештер-Мајсторовић
Мирјана Костић
Драган Јовановић

13:30 - 13:50   Место других савремених имуносупресива у лечењу нефротског синдрома

Сања Симић-Огризовић (преузмите pdf документ)

13:50 - 14:05   Зашто је важан национални регистар за гломерулонефритисе

Игор Митић (преузмите pdf документ)

14:05 - 14:15   Да ли је време за национални водич за гломерулонефритисе?

Нада Димковић


14:30              РУЧАК


Повратак на врх странице