Nefrotski sindrom predstavlja jednu od najozbiljnijih manifestacija oboljenja bubrega i može nastati u sklopu brojnih primarnih i sistemskih bolesti. Ovaj klinički sindrom je posebno od interesa za pedijatrijske i adultne nefrologe jer dovodi do niza poremećaja koji, svaki za sebe, može imate ozbiljne posledice po bolesnika. Uspeh u lečenju bolesnika sa nefrotskim sindromom zavisi od poznavanja etiopatogenetskih činilaca, pravovremene dijagnoze i odabira najpogodnijeg terapijskog protokola.

I pored brojnih radova koji su se bavili nefrotskim sindromom, on je još uvek izazov i briga za nefrologe a novije dijagnostičke i terapijske mogućnosti povod su za organizovanje ovog kursa čiji je cilj da se ponovo osvrne na sve aspekte nefrotskog sindroma u cilju stvaranja zajedničke, najsavremenije doktrine na ovim prostorima.


 UDRUŽENJE NEFROLOGA SRBIJE

NEFROTSKI SINDROM: OD PATOGENEZE DO TERAPIJE

1. juni 2011. - Hotel ZIRA


PROGRAM SASTANKA


09:00 - 09:15   Uvodna reč

Nada Dimković


09:15 - 11:20   ETIOPATOGENEZA I DIJAGNOZA NEFROTSKOG SINDROM

Predsedavajući: I. Mitić, N. Dimković, Z. Kovačević;


09:15 - 09:35   Podociti, glomerulska barijera i medijatori oštećenja

Radovan Bogdanović (preuzmite pdf dokument)

09:35 - 09:55   Etiopatogeneza nefrotskog sindroma

Steva Plješa

09:55 - 10:15   Posledice nefrotskog sindroma po bubreg i mehanizmi oštećenja

Višnja Ležaić (preuzmite pdf dokument)

10:15 - 10:35   Nebubrežne posledice nefrotskog sindroma

Branka Mitić (preuzmite pdf dokument)

10:35 - 11:00   Nefrotski sindrom: dijagnostički postupci

Vidojko Đorđević (preuzmite pdf dokument)

11:00 - 11:20   Diferencijalna dijagnoza glomerulskih lezija sa optičko mikroskopski minimalnim lezijama

Gordana Basta-Jovanović (preuzmite pdf dokument)


11:20 - 11:45   PAUZA ZA KAFU


11:45 - 14:15   LEČENJE NEFROTSKOG SINDROMA

Predsedavajući: S. Plješa, V. Đorđević, V. Ležaić


11:45 - 11:05   Lečenje nefrotskog sindroma kod dece

Amira Peco-Antić (preuzmite pdf dokument)

11:05 - 12:20   Tradicionalno lečenje nefrotskog sindroma odraslih

Dušan Božić

12:20 - 12:40   Primena mikofenolične kiseline i plazmafereze i u lečenju nefrotskog sindroma

Zoran Kovačević (preuzmite pdf dokument)

12:40 - 12:55   Ciklosporin u lečenju nefrotskog sindroma

Rade Naumović

12:55 - 13:30   Klinička iskustva sa ciklosporinom/prilazi slučajeva

Gordana Stražmešter-Majstorović
Mirjana Kostić
Dragan Jovanović

13:30 - 13:50   Mesto drugih savremenih imunosupresiva u lečenju nefrotskog sindroma

Sanja Simić-Ogrizović (preuzmite pdf dokument)

13:50 - 14:05   Zašto je važan nacionalni registar za glomerulonefritise

Igor Mitić (preuzmite pdf dokument)

14:05 - 14:15   Da li je vreme za nacionalni vodič za glomerulonefritise?

Nada Dimković


14:30              RUČAK


Povratak na vrh stranice