Na sednici Skupštine Udruženja nefrologa Srbije i Crne Gore održane u Beogradu dana 10.03.2008. godine, promenjen je naziv udruženja u Udruženje nefrologa Srbije a za predsednika Udruženja izabran je prof. dr Steva Plješa, dosadašnji predsednik Udruženja Srbije i Crne Gore.