Na osnovu člana 24. Zakona o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011) i člana 9. i člana 10. Statuta Udruženja nefrologa Srbije od 12.02.2010. god. sa izmenama od 11.04.2014. godine Upravni odbor Udruženja nefrologa Srbije na sednici održanoj 01.04.2017. godine jednoglasno donosi:

 
 

ODLUKE

 
 

1. Kongresi nefrologa Srbije organizovaće se ubuduće svake treće (3) godine.
 
2. Kandidati za rukovodeće funkcije u Udruženju moraju biti članovi minimum jednu godinu dana.
 
3. Pobednički projekti na Konkursu za mlade lekare-istraživače Udruženja nefrologa Srbije će biti nagrađeni sa po 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 
 

Predsedavajući sednice Upravnog odbora
Udruženja nefrologa Srbije

 

Prof. dr. Sanja Simić-Ogrizović

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0