На основу члана 24. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011) и члана 9. и члана 10. Статута Удружења нефролога Србије од 12.02.2010. год. са изменама од 11.04.2014. године Скупштина Удружења нефролога Србије на седници одржаној 01.04.2017. године једногласно доноси:

 
 

ОДЛУКЕ

 
 

1. Kонгреси нефролога Србије организоваће се убудуће сваке треће (3) године.
 
2. Кандидати за руководеће функције у Удружењу морају бити чланови минимум једну годину дана.
 
3. Победнички пројекти на Конкурсу за младе лекаре-истраживаче Удружења нефролога Србије ће бити награђени са по 3000 евра у динарској противвредности.

 
 

Председавајући седнице Скупштинe
Удружења нефролога Србије

 

Проф. др. Сања Симић-Огризовић