На основу члана 24. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011) и члана 9. и члана 10. Статута Удружења нефролога Србије од 12.02.2010. год. са изменама од 11.04.2014. године Управни одбор Удружења нефролога Србије на седници одржаној 02.12.2016. године једногласно доноси:

 
 

ОДЛУКЕ

 
 

1. KЦС, ВМА, КБЦ Звездара, КЦ Војводине се награђује компјутерима у укупној вредности до 200.000 динара као најактивнији центри на 4. Конгресу нефролога Србије.
 
2. Два најбоља пројекта младих лекара истраживача и најбоља мултицентрична студија на Конкурсу Удружења нефролога Србије биће награђени са по 3.000 евра у динарској противвредности.
 
3. Кандидати за функције у Удружењу нефролога Србије морају бити чланови удружења, не краће од годину дана.

 
 

Председавајући седнице Управног одбора
Удружења нефролога Србије

 

Проф. др. Сања Симић-Огризовић