Na osnovu člana 24. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011) i člana 9. i člana 10. Statuta Udruženja nefrologa Srbije od 12.02.2010. god. sa izmenama od 11.04.2014. godine Upravni odbor Udruženja nefrologa Srbije na sednici održanoj 02.12.2016. godine jednoglasno donosi:

 
 

ODLUKE

 
 

1. KCS, VMA, KBC Zvezdara, KC Vojvodine se nagrađuje kompjuterima u ukupnoj vrednosti do 200.000 dinara kao najaktivniji centri na 4. Kongresu nefrologa Srbije.
 
2. Dva najbolja projekta mladih lekara istraživača i najbolja multicentrična studija na Konkursu Udruženja nefrologa Srbije biće nagrađeni sa po 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
 
3. Kandidati za funkcije u Udruženju nefrologa Srbije moraju biti članovi udruženja, ne kraće od godinu dana.

 
 

Predsedavajući sednice Upravnog odbora
Udruženja nefrologa Srbije

 

Prof. dr. Sanja Simić-Ogrizović