Предавања са школе хемодијализе:

 

01. Проф. др Игор Митић, Клиника за нефрологију и клиничку имунологију КЦ Војводине, Нови Сад, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
02. Др Марија Шибалић-Симин, Клиника за нефрологију и клиничку имунологију КЦ Војводине, Нови Сад, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
03. Др Љубиша Вељанчић, Клиника за нефрологију, Војномедицинска академија, Београд, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
04. Др Родољуб Марковић, Клиника за нефрологију, КБЦ Земун, Београд, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
05. Проф. др Радојица Столић, Клиника за нефрологију, КЦ Крагујевац, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
06. Проф. др Владан Поповић, Клиника за васкуларну, ендоваскуларну и трансплантациону хирургију, КЦ Војводине, Нови Сад, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
07. Др Тијана Азашевац, Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, КЦ Војводине, Нови Сад, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
08. Др Андреј Петреш, Центар за радиологију, КЦ Војводине, Нови Сад, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
09. Др Сања Гнип, Центар за лабораторијску медицину, КЦ Војводине, Нови Сад, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
10. Проф. др Сања Симић-Огризовић, Клиника за нефрологију, КЦС, Београд, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
11. Др Марија Шибалић-Симин, Клиника за нефрологију и клиничку имунологију КЦ Војводине, Нови Сад, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
12. Доц. др Виолета Кнежевић, Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, КЦ Војводине, Нови Сад, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
13. Др Сања Маричић-Пријић, Клиника за анестезију и интензивну терапију, КЦ Војводине, Нови Сад, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
14. Проф. др Војислава Бугарски, Катедра за специјалну рехабилитацију и едукацију, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ

 

Предавања са школе перитонеумске дијализе:

 

01. Проф. др Сања Симић-Огризовић, Клиника за нефрологију, КЦС, Београд, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
02. Проф. др Ђоко Максић, Клиника за нефрологију, Медицински факултет ВМА, Београд, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
03. Проф. др Радмила Величковић-Радовановић, Клиника за нефрологију, КЦ Ниш, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
04. Проф. др Нада Димковић, Центар ѕа бубрежне болести, КБЦ Звездара, Београд, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
05. Проф. др Дијана Јовановић, Клиника за нефрологију, КЦС, Београд, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
06. Проф. др Драган Јовановић, Клиника за нефрологију, Медицински факултет ВМА, Београд, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
07. Проф. др Дејан Петровић, Клиника за нефрологију, КЦ Крагујевац, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ
08. Доц. др Бранка Митић, Клиника за нефрологију, КЦ Ниш, Србија
Преузмите предавање ОВДЕ