Predavanja sa škole hemodijalize:

 

01. Prof. dr Igor Mitić, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
02. Dr Marija Šibalić-Simin, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
03. Dr Ljubiša Veljančić, Klinika za nefrologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
04. Dr Rodoljub Marković, Klinika za nefrologiju, KBC Zemun, Beograd, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
05. Prof. dr Radojica Stolić, Klinika za nefrologiju, KC Kragujevac, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
06. Prof. dr Vladan Popović, Klinika za vaskularnu, endovaskularnu i transplantacionu hirurgiju, KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
07. Dr Tijana Azaševac, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
08. Dr Andrej Petreš, Centar za radiologiju, KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
09. Dr Sanja Gnip, Centar za laboratorijsku medicinu, KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
10. Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović, Klinika za nefrologiju, KCS, Beograd, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
11. Dr Marija Šibalić-Simin, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
12. Doc. dr Violeta Knežević, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
13. Dr Sanja Maričić-Prijić, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
14. Prof. dr Vojislava Bugarski, Katedra za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE

 

Predavanja sa škole peritoneumske dijalize:

 

01. Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović, Klinika za nefrologiju, KCS, Beograd, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
02. Prof. dr Đoko Maksić, Klinika za nefrologiju, Medicinski fakultet VMA, Beograd, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
03. Prof. dr Radmila Veličković-Radovanović, Klinika za nefrologiju, KC Niš, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
04. Prof. dr Nada Dimković, Centar ѕa bubrežne bolesti, KBC Zvezdara, Beograd, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
05. Prof. dr Dijana Jovanović, Klinika za nefrologiju, KCS, Beograd, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
06. Prof. dr Dragan Jovanović, Klinika za nefrologiju, Medicinski fakultet VMA, Beograd, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
07. Prof. dr Dejan Petrović, Klinika za nefrologiju, KC Kragujevac, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE
08. Doc. dr Branka Mitić, Klinika za nefrologiju, KC Niš, Srbija
Preuzmite predavanje OVDE