Prijava bez registracija je obavezna. Podatke za pristup ćete dobiti mail-om. Ako ne vidite prozor za prijavu, ili učitavanje stranice traje prviše dugo, kliknite na taster F5 ili uradite refresh stranice. Ukoliko ste se već ulogovali i greškom otišli na drugu stranicu sajta pa ponovo kliknuli na link UPITNIK u meniju, prozor za prijavu i upitnik se neće prikazati u određenim situacijama. Sačekajte 5 do 10 sekundi i stranica će se sama resetovati sa prikazom prozora za prijavu. Ponovo unesite pristupne podatke i pristupićete upitniku.