На конкурсу су учествовала 4 пројекта. Рангирање кандидата на основу оцена три независна рецензента:


1. Пројекат – „Аутофагија и њен значај у патофизиолошком механизму и клиничком току мембранозне нефропатије“ главни истраживач др Марко Баралић, Клиника за нефрологију КЦС, (68 бодова).
 
2. Пројекат – „Примена синбиотика са циљем корекције дисбиозе код болесника са хроничном бубрежном слабошћу” главни истраживач др Милош Митровић, КБЦ Звездара (64 бодова).
 
3. Пројекат – „Маркери кардиоваскуларног оштећења у различитим стадијумима хроничне болести бубрега“ главни истраживач др Бојан Стопић, КБЦ Звездара (62 бода).
 
4. Пројекат – „Уринарни интерлеукин 18 као рани биомаркер акутне бубрежне инсуфицијенције” главни истраживач др Бојана Љубичић, КЦВ Клиника за нефрологију и клиничку имунологију Нови Сад (51 бод).
 


     
Предложени пројекатМитровић М.
Синбиотици у ХБС
Стопић Б.
Маркери КВБ у ХБС
Љубичић Б.
Уринарни ИЛ 18 у АБО
Баралић М.
Аутофагија у МГН
Актуленост теме5+3+5=135+3+3=113+2+3=85+4+5=14
Оригиналност истраживања4+4+4=124+4+4=124+3+4=115+5+5=15
Методологија истраживања5+5+5=155+4+4=135+3+3=115+4+5=14
План истраживања5+4+4=135+5+4=144+3+4=114+4+4=12
Научни допринос4+4+3=114+4+4=123+3+4=104+5+4=13
Збир бодова23+20+2123+20+1919+14+1823+22+23
64625168

Повратак на почетну страницу