Na konkursu su učestvovala 4 projekta. Rangiranje kandidata na osnovu ocena tri nezavisna recenzenta:


1. Projekat – „Autofagija i njen značaj u patofiziološkom mehanizmu i kliničkom toku membranozne nefropatije“ glavni istraživač dr Marko Baralić, Klinika za nefrologiju KCS, (68 bodova).
 
2. Projekat – „Primena sinbiotika sa ciljem korekcije disbioze kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom slabošću” glavni istraživač dr Miloš Mitrović, KBC Zvezdara (64 bodova).
 
3. Projekat – „Markeri kardiovaskularnog oštećenja u različitim stadijumima hronične bolesti bubrega“ glavni istraživač dr Bojan Stopić, KBC Zvezdara (62 boda).
 
4. Projekat – „Urinarni interleukin 18 kao rani biomarker akutne bubrežne insuficijencije” glavni istraživač dr Bojana Ljubičić, KCV Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju Novi Sad (51 bod).
 


     
Predloženi projekatMitrović M.
Sinbiotici u HBS
Stopić B.
Markeri KVB u HBS
Ljubičić B.
Urinarni IL 18 u ABO
Baralić M.
Autofagija u MGN
Aktulenost teme5+3+5=135+3+3=113+2+3=85+4+5=14
Originalnost istraživanja4+4+4=124+4+4=124+3+4=115+5+5=15
Metodologija istraživanja5+5+5=155+4+4=135+3+3=115+4+5=14
Plan istraživanja5+4+4=135+5+4=144+3+4=114+4+4=12
Naučni doprinos4+4+3=114+4+4=123+3+4=104+5+4=13
Zbir bodova23+20+2123+20+1919+14+1823+22+23
64625168

Povratak na početnu stranicu