На расписани конкурс Удружења нефролога Србије за младе лекаре истраживаче у области нефрологије јавила су се 4 кандидата:
 
1. Др Никола Симовић из КБЦ Звездара са пројектом “Утицај СГЛТ-2 инхибитора на бубрежну функцију, појаву и напредовање дијабетесне нефропатије”.
 
2. Др Петар Ђурић из КБЦ Звездара са пројектом “Утицај витамином-Е обложених мембрана на ниво биопродукта оксидативног стреса код болесника на хемодијализи са хомозиготном делецијом гена за глутатион трансферазу М1”.
 
3. Бојан Стопић из КБЦ Звездара са пројектом “Маркери ендотелне дисфункције, инфламације и оксидативног стреса у различитим стадијумима хроничне болести бубрега”.
 
4. Јована Кушић из КБЦ Земун са пројектом “Утицај концентрације магнезијума у дијализној течности на хемодинамску стабилност и еволуцију атеросклерозе болесника на хроничном програму хемодијализе”.
 
Пројекте су оцењивала два рецензента при чему нису знали имена аутора, нити установу у којој аутори раде. Финална оцена је донета на основу просечне оцене, а најбоље су оцењени пројекти по следећем редоследу:
 


1. Др Петар Ђурић из КБЦ Звездара
 
2. Др Никола Симовић из КБЦ Звездара
 
3. Јована Кушић из КБЦ Земун
 
4. Бојан Стопић из КБЦ Звездара
 


Као што је предвиђено конкурсом, награде ће се доделити за прва три места.
 
[ezcol_1half]У Београду
 
20.11.2018.[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Председник УНС
 
Проф. др Радомир Наумовић[/ezcol_1half_end]
 


Повратак на почетну страницу