Na raspisani konkurs Udruženja nefrologa Srbije za mlade lekare istraživače u oblasti nefrologije javila su se 4 kandidata:
 
1. Dr Nikola Simović iz KBC Zvezdara sa projektom “Uticaj SGLT-2 inhibitora na bubrežnu funkciju, pojavu i napredovanje dijabetesne nefropatije”.
 
2. Dr Petar Đurić iz KBC Zvezdara sa projektom “Uticaj vitaminom-E obloženih membrana na nivo bioprodukta oksidativnog stresa kod bolesnika na hemodijalizi sa homozigotnom delecijom gena za glutation transferazu M1”.
 
3. Bojan Stopić iz KBC Zvezdara sa projektom “Markeri endotelne disfunkcije, inflamacije i oksidativnog stresa u različitim stadijumima hronične bolesti bubrega”.
 
4. Jovana Kušić iz KBC Zemun sa projektom “Uticaj koncentracije magnezijuma u dijaliznoj tečnosti na hemodinamsku stabilnost i evoluciju ateroskleroze bolesnika na hroničnom programu hemodijalize”.
 
Projekte su ocenjivala dva recenzenta pri čemu nisu znali imena autora, niti ustanovu u kojoj autori rade. Finalna ocena je doneta na osnovu prosečne ocene, a najbolje su ocenjeni projekti po sledećem redosledu:
 


1. Dr Petar Đurić iz KBC Zvezdara
 
2. Dr Nikola Simović iz KBC Zvezdara
 
3. Jovana Kušić iz KBC Zemun
 
4. Bojan Stopić iz KBC Zvezdara
 


Kao što je predviđeno konkursom, nagrade će se dodeliti za prva tri mesta.
 
[ezcol_1half]U Beogradu
 
20.11.2018.[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Predsednik UNS
 
Prof. dr Radomir Naumović[/ezcol_1half_end]
 


Povratak na početnu stranicu