Simpozijum-header


Nefrologija u Srbiji devedesetih i danas, koliko smo napredovali?


Obeležavanje 20 godina prve škole dijalize


Poštovane kolege,

Pre tačno 20 godina u Leskovcu je održana prva Škole dijalize kao potreba za kontinuiranom edukacijom nefrologa, i to u teškim vremenima sankcija i izolovanosti naše zemlje. Predavanja o najsavremenijim temama tada su prezentovali eminentni stručnjaci i nastavnici Medinskih fakulteta pre svega Beograda i Niša, a kontinuitet tih sastanaka se održao i do danas sa učešćem stručnjaka iz svih eminentnih nefroloških kuća Srbije.

Povodom obeležavanja ovog značajnog jubileja 11. aprila 2014. godine u hotelu Crowne Plaza održaće se simpozijum pod naslovom: „Nefrologija u Srbiji devedesetih i danas, koliko smo napredovali? Obeležavanje 20 godina prve škole dijalize". Simpozijum je bio akreditovan.

U produžetku sastanka održala se i Skupština Udruženja nefrologa Srbije.

Organizatori simpoziujuma:

 

Predsednik Udruženja nefrologa Srbije

Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović

Sanja-Simic-Potpis

Direktor Klinike za nefrologiju KCS

Doc. dr Radomir Naumović

Radomir-Naumovic-Potpis

 


PROGRAM SIMPOZIJUMA 11. april 2014.

Hotel Crowne Plaza, Beograd

Nefrologija u Srbiji devedesetih i danas, koliko smo napredovali?

Obeležavanje 20 godina prve škole dijalize


   

Satnica:

Tema:

Predavač:

09:05 - 09:15
Pozdravna i uvodna reč.Doc. dr Radomir Naumović
09:15 - 09:25
Doprinos Prof. dr Vladimira Oštrića u radu škola dijaliza,
sećanje na učenje i druženje.
Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović
09:25 - 09:35
Doprinos Prim. dr Aleksandra Radmilovića u radu škola dijaliza,
sećanje na učenje i druženje.
Prof. dr Nada Dimković
09:35 - 09:55
Vaskularni pristupi nekad i sad. Da li se nešto promenilo?Dr Jovan Popović
09:55 - 10:15
Kompjuterizacija centara za hemodijalizu.
Koliko smo napredovali u odnosu na 90-te?
VNS Dr Milan Stošović
10:15 - 10:25
Diskusija
10:25 - 10:55
PAUZA
10:55 - 11:15
Pristup bolesniku sa anemijom.
Šta se promenilo u odnosu na 90-te?
Dr Bladimir Sakač
11:15 - 11:35
Pristup bolesniku sa metaboličkom bolešću kostiju.
Šta se promenilo u odnosu na 90-te?
Dr Svetlana Pejanović
11:35 - 11:55
Standardi za hemodijalizu, nekad i sad.Prof. dr Ljubica Đukanović
11:55 - 12:05
Diskusija
12:05 - 12:35
PAUZA
12:35 - 12:55
Napredak u prevenciji i dijagnostici kardivaskularnih bolesti
kod bubrežnih bolesnika u poslednjih 20 godina. Da - ne?
Doc. dr Branka Mitić
12:55 - 13:15
Ne čekaj akutnu bubrežnu insuficijenciju:
Akutno oštećenje bubrega.
Prof. dr Milan Radović
13:15 - 13:25
Diskusija
13:25 - 13:35
PAUZA
13:35 - 14:00
SKUPŠTINA UDRUŽENJA NEFROLOGA SRBIJE
14:15 časova
RUČAK


Povratak na početnu stranicu

Ostavite odgovor