Poštovani,

 

Obaveštavamo Vas da je od 15. do 17. maja 2015. godine, u Leskovcu u Hotelu "Pašina Česma", uspešno održana Škola hemodijalize.

Škola je održana u organizaciji Klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije, uz podršku Udruženja nefrologa Srbije.

Za vreme trajanja škole, obeležena je 35. godina službe za nefrologiju ZC Leskovac.

Kroz seriju predavanja govorilo se o modalitetima lečenja koji utiču na bolje preživljavanje i kvalitetniji život naših bolesnika. Panel diskusija se fokusirala na različite aspekte hemodijafiltracije, ulogu kontinuiranih postupaka, kao i značaj membrana za hemodijalizu.

Ispod teksta, kao prilog, možete preuzeti Program i sva održana predavanja.

 


Ovde možete preuzeti kompletan program Škole hemodijalize u PDF formatu:


Ovde možete preuzeti predavanja održana tokom trajanja škole hemodijalize u PDF formatu:


01. Test retencije znanja
Preuzmite test OVDE.
 
02. Milan Stošović - Kućna hemodijaliza - Prednost i rizici
Preuzmite predavanje OVDE.
 
03. Živka Đurić, Nikola Lazić, Mirjana Mirković, Nada Dimković - Kućna hemodijaliza, organizacija i edukacija
Preuzmite predavanje OVDE.
 
04. Aleksandra Kezić - Kratke svakodnevne i noćne hemodijalize: Modaliteti za bolje preživljavanje
Preuzmite predavanje OVDE.
 
05. Skupština Udruženja nefrologa Srbije
Preuzmite dokument OVDE.
 
06. Zorica Dimitrijević - Hemodijafiltracija sa velikim volumenom izmene - Kome i kada?
Preuzmite predavanje OVDE.
 
07. Svetlana Pejanović - Racionalna primena antikoagulatne terapije kod bolesnika na hemodijalizi: Nefrakcionirani heparin vs LMW heparin
Preuzmite predavanje OVDE.
 
08. Radomir Naumović - Rana smrt nakon započinjanja lečenja hemodijalizama
Preuzmite predavanje OVDE.
 
09. Sanja Simić-Ogrizović - Da li je napredak u tehnološkim inovacijama dijalize doprineo boljem preživljavanju bolesnika?
Preuzmite predavanje OVDE.
 
10. 35 godina Centra za hemodijalizu Službe nefrologije Opšte bolnice Leskovac 1980-2015
Preuzmite dokument OVDE.
 
11. Ljubica Đukanović - Karakteristike dobre kontinuirane medicinske edukacije: Iskustvo iz Srbije
Preuzmite predavanje OVDE.
 


Ovde možete preuzeti Panel diskusije održane tokom trajanja škole hemodijalize u PDF formatu:


Panel diskusija 01
Preuzmite panel diskusiju OVDE.
 
Panel diskusija 02
Preuzmite panel diskusiju OVDE.
 
Panel diskusija 03
Preuzmite panel diskusiju OVDE.