Поштовани колегинице и колеге,

Одржана је Школа из нефрологије, 4. новембра 2011, која је посвећена изучавању новина у мерењу и процени рада и активности болести бубрега. Ово је четврта Школа која је организована у оквиру Удружења нефролога Србије ове године.

Због непрекидног пораста броја болесника који се лече неком од метода за замену рада бубрега и високог пратећег кардиоваскуларног морбидитета и морталитета, хроничне болести бубрега представљају здравствени проблем широм света. У циљу њихове  превенције и раног лечења, започео је талас увођења новина у тумачењу и мерењу рада бубрега, класификацији функције коришћењем већ познатих показатеља за болести бубрега и откривање нових показатеља оштећења сопствених или пресађених бубрега тзв. биомаркера како у дијагностици различитих болести бубрега, тако и у њиховој прогнози, праћењу тока болести и њиховој практичној примени.  С тога је циљ Школе да реално сагледамо новине у мерењу и процени рада и активности болести бубрега.

Надамо се да ћемо заједничким дискусијама и разменом мишљења оправдати циљ ове Школе и да ћемо стећи корисна сазнања. Добродошли у Школу из нефрологије, Удружења нефролога Србије.

Организатор:

Проф. др Вишња Лежаић

Клиника за нефрологију, КЦС

Председник Удружења Нефролога Србије 2011-те

Проф. др Нада Димковић


П Р О Г Р А М   Ш К О Л Е


09:00 - 09:10     Поздравна реч Председника Удружења нефролога Србије

Проф. др Нада Димковић

09:10 - 09:30     Стандардизација креатинина

Маријана Дајак (преузмите презентацију у PDF формату)

09:30 - 09:50     Методе мерења и процене гломерулске филтрације

Проф. др Вишња Лежаић (преузмите презентацију у PDF формату)

09:50 - 10:10     Албуминурија и протеинурија: дијагностички и прогностички биомаркер

Проф. др Видојко Ђорђевић (преузмите презентацију у PDF формату)

10:10 - 10:25     Дискусија

10:25 - 10:55     П А У З А

10:55 - 11:15     Биомаркери у акутном оштећењу бубрега

Проф. др Сања Симић-Огризовић (преузмите презентацију у PDF формату)

11:15 - 11:35     Биомаркери у примарним и секундарним гломерулонефритисима

Проф. др Игор Митћ (преузмите презентацију у PDF формату)

11:35 - 11:55     Биомаркери после трансплантације бубрега

Доц. др Радомир Наумовић (преузмите презентацију у PDF формату)

11:55 - 12:10     Дискусија

12:10 - 12:35     П А У З А

12:35 - 12:55     Биомаркери у Балканској Ендемској Нефропатији

Проф. др Марина Савин (преузмите презентацију у PDF формату)

12:55 - 13:15     Генетски маркери у болестима бубрега

Проф. др Ивана Новаковић (преузмите презентацију у PDF формату)

13:15 - 13:35     Кардиолошки маркери у хроничној инсуфицијенцији бубрега

Проф. др Нада Димковић (преузмите презентацију у PDF формату)

13:35 - 14:05     Приказ сопственог искуства са одређеним маркерима:

Албуминурија (преузмите презентацију у PDF формату)

КИМ 1 (преузмите презентацију у PDF формату)

Инфламација (преузмите презентацију у PDF формату)

14:05 - 14:30     Дискусија

15:00                 Р У Ч А К