ŠKOLA NEFROLOGIJE - VASKULARNE BOLESTI BUBREGA


Kragujevac, Hotel Kragujevac
29. novembar 2013.

Organizatori:
Udruženje nefrologa Srbije,
Klinika za urologiju i nefrologiju KC Kragujevac,
Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rukovodilac Škole:
Doc. dr Dejan Petrović

Škola je akreditovana od strane Centra za KME Zdravstvenog saveta Srbije


Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu Škole nefrologije sa temom VASKULARNE BOLESTI BUBREGA, koja će se u organizaciji Udruženja nefrologa Srbije, Klinike za urologiju i nefrologiju KC Kragujevac i Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, održati 29. novembra 2013. godine u Kragujevcu.

Slušaoci Škole posebno će se upoznati sa najznačajnijim vaskularnim bolestima bubrega tj. vaskulitisima malih krvnih sudova bubrega (Wegener-ova granulomatoza, mikroskopski poliangiitis, Churg-Strauss-ov sindrom), trombotičnim mikroangiopatijama (hemolitičko-uremijski sindrom, trombotična trombocitopenijska purpura, HELLP sindrom), renovaskularnom hipertenzijom i trombozom bubrežne vene.

Škola je akreditovana odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije kao domaći kurs 1. kategorije, pod ev. brojem A-1-2592/13 sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za slušaoce.

Nadamo se da će i ova Škola obogatiti Vaše znanje i tako doprineti usavršavanju.

Dobrodošli!


Kompletan program Škole nefrologije sa temom VASKULARNE BOLESTI BUBREGA 2013.
Preuzmite dokument u PDF formatu.

Ostavite odgovor