Program 6. škole peritoneumske dijalize Udruženja nefrologa Srbije


01. Dan – 16.09.2011.


12:00 – 13:15   Svečano otvaranje i koktel dobrodošlice

Predsedavajći: Nada Dimković, Steva Plješa, Vidojko Đorđević

13:15 – 13:30   Sadašnjost i budućnost peritoneumske dijalize – Nada Dimković (preuzmi)

13:30 – 14:00   Šta je novo u vodičima za peritoneumsku dijalizu? – Dijana Jovanović (preuzmi)

14:00 – 14:30   Peritoneumska dijaliza i transplantacija bubrega – Mirjana Laušević (preuzmi)

14:30 – 15:00   Koje multicentrične studije nam trebaju iz oblasti PD? – Steva Plješa (preuzmi)

15:00 – 16:30   R U Č A K

Predsedavajući: Dijana Jovanović, Đoko Maksić

16:30 –  17:00   Debata: za i protiv peritoneumske dijalize u akutnom oštećenju bubrega

1. Za: Tatjana Lazarević (preuzmi)
2. Protiv: Dejan Petrović (preuzmi)

17:00 – 18:00   Inkapsulirajuća peritoneumska skleroza: učestalost i posledice – Zdenka Majster (preuzmi)

Prikazi slučajeva iz centara:

KCS: Nataša Jovanović (preuzmi)

Zvezdara: Petar Đurić (preuzmi)

VMA: Dejan Pilčević (preuzmi)

18:00 – 18:15   P A U Z A   Z A   K A F U

Predsedavajući: Tanja Mirković, Tanja Lazarević

18:15 – 18:45   Dugotrajnost PD i kako je postići – Đoko Maksić (preuzmi)

18:45 – 19:15   Izbor iz najaktuelnije literature o peritoneumskoj dijalizi – Tatjana Mirković (preuzmi)

19:15 – 19:45   Značaj PD u dece sa otkazom rada bubrega – Gordana Miloševski-Lomić (preuzmi)

20:30              S V E Č A N A   V E Č E R A


02. Dan – 17.09.2011.


Lekari:

09:00 – 10:15   Radionica i Rukovodilac:

Vidojko Đorđević – Lečenje problema ultrafiltracione slabosti: prikazi slučajeva

10:15 – 10:30   P A U Z A

10:30 – 11:45   Radionica II

Rukovodilac: Nada Dimković – Lečenje infektivnih komplikacija PD: prikazi slučajeva

Medicinske sestre:

09:00 – 10:15   Radionica I

Rukovodilac: Dragica Mlinšek – Otkrivanje i lečenje problema ultrafiltracione slabosti kod peritoneumske dijalize: prikazi slučajeva

10:15 – 10:30   P A U Z A

10:30 – 11:45   Radionica II

Rukovodilac: Ljiljana Komadina

Otktivanje i lečenje neinfektivnih komplikacija PD: prikazi – slučajeva

11:45              Podela sertifikata i nagrade za centre sa najvećim progresom u oblasti PD tokom 2010.

12:00 – 15:00   I Z L E T: Carska bara sa ručkom