Program 6. škole peritoneumske dijalize Udruženja nefrologa Srbije


01. Dan - 16.09.2011.


12:00 - 13:15   Svečano otvaranje i koktel dobrodošlice

Predsedavajći: Nada Dimković, Steva Plješa, Vidojko Đorđević

13:15 - 13:30   Sadašnjost i budućnost peritoneumske dijalize - Nada Dimković (preuzmi)

13:30 - 14:00   Šta je novo u vodičima za peritoneumsku dijalizu? - Dijana Jovanović (preuzmi)

14:00 - 14:30   Peritoneumska dijaliza i transplantacija bubrega - Mirjana Laušević (preuzmi)

14:30 - 15:00   Koje multicentrične studije nam trebaju iz oblasti PD? - Steva Plješa (preuzmi)

15:00 - 16:30   R U Č A K

Predsedavajući: Dijana Jovanović, Đoko Maksić

16:30 -  17:00   Debata: za i protiv peritoneumske dijalize u akutnom oštećenju bubrega

1. Za: Tatjana Lazarević (preuzmi)
2. Protiv: Dejan Petrović (preuzmi)

17:00 - 18:00   Inkapsulirajuća peritoneumska skleroza: učestalost i posledice - Zdenka Majster (preuzmi)

Prikazi slučajeva iz centara:

KCS: Nataša Jovanović (preuzmi)

Zvezdara: Petar Đurić (preuzmi)

VMA: Dejan Pilčević (preuzmi)

18:00 - 18:15   P A U Z A   Z A   K A F U

Predsedavajući: Tanja Mirković, Tanja Lazarević

18:15 - 18:45   Dugotrajnost PD i kako je postići - Đoko Maksić (preuzmi)

18:45 - 19:15   Izbor iz najaktuelnije literature o peritoneumskoj dijalizi - Tatjana Mirković (preuzmi)

19:15 - 19:45   Značaj PD u dece sa otkazom rada bubrega - Gordana Miloševski-Lomić (preuzmi)

20:30              S V E Č A N A   V E Č E R A


02. Dan - 17.09.2011.


Lekari:

09:00 - 10:15   Radionica i Rukovodilac:

Vidojko Đorđević - Lečenje problema ultrafiltracione slabosti: prikazi slučajeva

10:15 - 10:30   P A U Z A

10:30 - 11:45   Radionica II

Rukovodilac: Nada Dimković - Lečenje infektivnih komplikacija PD: prikazi slučajeva

Medicinske sestre:

09:00 - 10:15   Radionica I

Rukovodilac: Dragica Mlinšek - Otkrivanje i lečenje problema ultrafiltracione slabosti kod peritoneumske dijalize: prikazi slučajeva

10:15 - 10:30   P A U Z A

10:30 - 11:45   Radionica II

Rukovodilac: Ljiljana Komadina

Otktivanje i lečenje neinfektivnih komplikacija PD: prikazi - slučajeva

11:45              Podela sertifikata i nagrade za centre sa najvećim progresom u oblasti PD tokom 2010.

12:00 - 15:00   I Z L E T: Carska bara sa ručkom