UDRUŽENJE NEFROLOGA SRBIJE


MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD


Šef edukacionog tima: Prof. dr Igor Mitić

Sekretar: Ass. dr Lada Petrović

Počasni odbor:

Prof. dr Dragan Drašković, Direktor KC Vojvodina

Prof. dr Nikola Grujić, dekan Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Prof. dr Petar Vuleković, Pomoćnik Direktora KC Vojvodine

Prof. dr Dragomir Damjanov, Pomoćnik Direktora KC Vojvodine

Prof. dr Zoran Milošević, Šef transplantacionog tima KC Vojvodine

Mesto održavanja: Hotel Park, Novi Sad

Vreme održavanja: 30. septembar 2011. - 01. oktobar 2011.


PROGRAM - Petak - 30. septembar 2011.


OFICIJELNI DEO:

 • 16:30 - 16:50

Razvoj i rezultati  transplantacije bubrega u Novom Sadu                  

Prof. dr Igor Mitić, NS
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 16:50 - 17:10

Organizacija službe za kadaveričnu transplantaciju bubrega u Srbiji

Dr. Mirjana Laušević, Transplant koordinator Ministarstva zdravlja RS
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 17:10 - 17:35

Current status of transplantation in the Balkans – future perspectives

Prof. dr Goce Spasovski, Skoplje, MAKEDONIJA
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 17:35 - 18:00

Organizacija transplantacione službe u Hrvatskoj:
Eksplantacijsko transplantacijski program KBC-a Rebro,
Zagreb sa prikazom rezultata u Hrvatskoj od pristupanja u Eurotransplant

Dr Jasna Stoić-Brezak, Transplant koordinator, KBC Rebro, Zagreb, Hrvatska
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 18:00 - 18:20

Živi donor bubrega, medicinski i etički problem

Prof. dr Višnja Ležaić, KC Srbije, Beograd
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 18:20 - 18:45

New  trends in immunosuppression 

Dr. Wolfgang Arns, Keln, Nemačka
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)


PROGRAM - Subota - 01. oktobar 2011.


EDUKVATIVNI DEO:

 • 09:00 - 09:20

Priprema primalaca za transplantaciju bubrega: u centru za dijalizu ili centru za transplantaciju

Ass. dr Lada Petrović, KCV Novi Sad
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 09:20 - 09:40

Kako da imamo najboljeg mogućeg bolesnika na listi: rešavanje kardioloških problema

Doc. dr Dejan Petrović, KC Kragujevac
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 09:40 - 10:00

Kako da imamo najboljeg mogućeg bolesnika na listi: rešavanje uroloških problema

Prof. dr Goran Marušić, KC Vojvodine Novi Sad
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 10:00 - 10:20

Kako da imamo najboljeg mogućeg bolesnika na listi: rešavanje vaskularnih problema

Doc. dr Vladan Popović, KC Vojvodine,  Novi Sad
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 10:20 - 10:40

Kako da imamo najboljeg mogućeg bolesnika na listi: imunološka priprema

Doc. dr Svetlana Vojvodić, Zavod za transfuziju krvi Novi Sad
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

10:45 - 11:15   P A U Z A

 • 11:15 - 11:40

Praćenje bolesnika sa transplantiranim bubregom, kontrole u transplantacionom centru i od strane nadležnog nefrologa

Prof. dr Zoran Kovačević, VMA, Beograd
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 11:40 - 12:05 

Gastrointestinalne komplikacije tokom lečenja preparatima mikofenolične kiseline

Doc. dr Radomir Naumović, KC Srbije, Beograd
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 12:05 - 12:30

Niskotoksični protokoli za lečenje bolesnika sa transplantiranim bubregom

Dr Goran Paunović, KC Niš
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 12:30 - 12:55

Infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima, kako ih prepoznati i što ranije lečiti

Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović, KC Srbije, Beograd
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 12:55 - 13:20

Šta učiniti da se bolesnici pridržavaju naših saveta: komplijansa kod bolesnika  sa transplantiranim organima

Prof. dr Igor Mitić, KC Vojvodine, Novi Sad
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

 • 14:00

Podela sertifikata i zatvaranje Škole transplantacije