ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

 

(сатница, теме и предавачи)

 

ШКОЛА ХЕМОДИЈАЛИЗЕ

 

„Лечење дијализом болесника са акутном и термииналном бубрежном слабошћу. Можемо ли боље?“

 
Последњих година у целом свету и у Србији бележи се пораст броја болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом, а самим тим и болесника на хроничном програму хемодијализе. Основни предуслов за квалитетну дијализу је употреба пречишћене воде за дијализу, тј. обезбедити њену микробиолошку исправност, као задржати хемијске и физичке карактеристике у оптималним условима. /потреба за усклађивањима наших и светских стандарда/.
 
У последњих тридесет година дошло је да значајног напретка у технологији дијализе, са појавом нових дијализних техника, нових машина и нових врста дијализатора који доприносе бољем преживљавању болесника и прилагођавању хемодијализе појединачном болеснику.
 
Са друге стране и поред значајног напретка технике дијализе проблем васкуларног прииступа остаје и даље „Ахилова тетива“ хемодијализе. Подржавајући стратегију „Најпре фистула“ нефролози и васкуларни хирурзи се сусрећу са проблемом све старије популације са бројним коморбидитетима која започиње дијализу. У Србији се последњих година прати повећање броја болесника који као примарни васкуларни приступ користе дијализне катетере чиме је омогућено брзо започињање дијализе. Компликације повезане са употребом централних венских катетера за дијализу доприносе већем морбидитету дијализних болесника. Упознавање са фармаколошким методама одржавања патентности катетера и техникама превенције развоја дисфункције катетера као и интервентним техникама које се примењују када је патентност катететера већ смањена у значајној мери ће допринети смањењу ризика од настанка компликација.
 
Данас се не може замислити савремено лечење болесника са акутним бубрежним оштећењем у јединицама интензивне неге без активног лечења дијализним поступцима. Када се одлучити за континуиране поступке су питања са којим се савремени нефролози често сусрећу. Упознавање са различитим модалитетима континуираних поступака, правовремена детекција и лечење акутног бубрежног оштећења у јединицама интезивне неге како применом нових мембрана ЕМИЦ, Цитосорб, Оксирис, Адсорба у оквиру ЦВВХДФ свакако има утицаја на боље преживљавање и бржи опоравак болесника. Неопходно је проширити сазнања о најновијим филтерима, хемадсорбентима и модалитетима лечења који се могу применити у јединицама интензивне неге кад је помоћ нефролога од критичне важности у интердисциплинарном лечењу најтежих болесника. У школи хемодијализе предавачи ће покушати полазницима да отворене дилеме разјасне у оквиру предавања и пленарних дискусија.
 

ПЕТАК, 31. март 2017.

Сатница:Тема:Метод обуке*Предавач:
17:00-17:30Oтварање састанка, уводна реч, поздравни говориПроф. др С. Симић-Огризовић,
Проф. др И. Митић,
др М. Симин
17:30-18:0045 година хемодијализе у Клиничком центру Војводине у Новом СадуПредавањедр В. Сакач
18:00-18:30Епидемиолошка слика хроничне бубрежне слабости у Србији и светуПредавањеПроф. др И. Митић

* предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.
 

СУБОТА, 01. април 2017.

Сатница:Тема:Метод обуке*Предавач:
09:00-09:30ХЕМОДИЈАЛИЗА
Провера и одржавање квалитета воде за хемодијализу.
ПредавањеДр М. Сибин-Шибалић
09:30-11:00Квалитетет дијализатора. Како га специфицирати?ПредавањеДр Љ. Вељанчић
11:00-11:30Хемодијафилтрација, предности и мане.ПредавањеДр Р. Марковић
11:30-11:45ДИСКУСИЈА
11:45-12:15ПАУЗА
12:15-12:35ВАСКУЛАРНИ ПРИСТУПИ
Методе пунктирања артериовенске фистуле за хемодијализу.
ПредавањеПроф. др Р. Столић
12:35-12:55Хируршки изазови код успостављања васкуларног приступа за хемодијализу.ПредавањеПроф. др В. Поповић
12:55-13:15Шта све можемо учинити да продужимо век дијализних катетера.ПредавањеДр Т. Азашевац
Др А. Петреш
13:15-13:35Примена антитромботика у циљу одржавања и развоја артериовенских фистула.ПредавањеДр Сања Гнип
13:35-13:45ДИСКУСИЈА
13:45-14:45ПАУЗА ЗА РУЧАК
14:45-15.00ДИЈАЛИЗА У ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСНИКА СА АКУТНИМ ОШТЕЋЕЊЕМ БУБРЕГА
Епидемиолошка слика акутног оштећења бубрега
и модалитета лечења ових болесника у Србији.
ПредавањеПроф. др С. Симић-Огризовић
15:00-15:20Примена континуираних метода замене бубрежне функције.ПредавањеДоц. др В. Кнежевић
15:20-15:40Улога мониторинга у избору времена и начина лечења болесника
са акутним оштећењем бубрега у јединицама интензивне неге.
ПредавањеДр Сања Маричић-Пријић
15:40-16:00Искуства у примени адсорбтивних мембрана у лечењу болесника
са акутним оштећењем бубрега.
ПредавањеДр М. Шибалић-Симин
16:00-16:20Синдром изгарањаПредавањеПроф. др В.Бугарски
16:20-16:30ДИСКУСИЈА
16:30-17:00Тест знања и подела сертификата
17:00-17:15Скупштина УНС

* предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.
 

9. ШКОЛА ПЕРИТОНЕУМСКЕ ДИЈАЛИЗЕ

 

„Новине у превентиви и лечењу перитонитиса и кардиоваскуларних болести код болесника на перитонеумској дијализи“

 
Хронична перитонеумска дијализа (ПД) представља комплементаран метод хемодијализи и трансплантацији бубрега у лечењу бубрежних болесника са терминалном бубрежном слабошћу. Упркос технолошким напретцима на пољу система за ПД и увођењем биокомпатибилних раствора, инциденца перитонитиса у нашој земљи остала је висока и креће се 1 епизода на 24 месеци лечења. Смртност наших болесника као непосредна и директна последица перитонитиса је око 5%, а због других индиректних проблема повезаних са перитонитисом и до 15%. Експертска група интернационалног удружење за ПД сваке четири године публикује препоруке за превенцију, дијагностику и лечење перитонитиса, који је и даље Ахилова тетива ПД. Имајући у виду значај формирања националних тимова за праћење стопе перитонитиса и ефикасности примењених протокола лечења, Удружење нефролога Србије (УНС) са својом радном групом за ПД планирало је одржавање курса са округлим столом о значају превенције, дијагностике и лечења перитонитиса, из чега треба да проистекне и израда националног водича који ће бити од великог значаја за унапређење квалитета дијагностике и лечења, а самим тим утицаће и на смањење стопе смртности и компликација код наших болесника.
 
У другом програмском делу Школе ПД истакнути нефролози и интервентни кардиолог говориће о кардиоваскуларним и метаболичким компликацијама ПД, са посебним освртом на изненадну срчану смрт код болесника на ПД, значају ране неинвазивне и инвазивне кардиолошке дијагностике, хипертрофији миокарда ЛК и срчаној слабости, поремећајима ритма и антикоагулантним лековима, можданом удару и болестима периферних артерија код хроничних ПД болесника.
 

НЕДЕЉА, 02. април 2017.

Сатница:Тема:Метод обуке*Предавач:
09:00-09:15Oтварање састанка.ПредавањеПроф. др Сања Симић-Огризовић
Проф. др Ђоко Максић
09:15-09:30Инциденца перитонитиса у Србији током 2016. године.ПредавањеПроф. др Сања Симић-Огризовић
09:30-10:00Антимикробна осетљивост изолованих узрочника и емпиријска терапија перитонитиса.ПредавањеПроф. др Ђоко Максић
10:00-10:30Стабилност и компатибилност интраперитонеално примењиваних
антимикробних лекова у лечењу перитонитиса.
ПредавањеПроф. др Радмила Величковић
10:30-11:00Преваленца и карактеристике „peritonitis free“ пацијената на
хроничном програму перитонеумске дијализе.
ПредавањеПроф. др ТатјанаЂурђевић-Мирковић
11:00-11:15ДИСКУСИЈА
11:15-11:45ПАУЗА
11:45-12:15Имамо ли националну стратегију за примарну и секундардну превенцију перитонитиса?ПредавањеПроф. др Нада Димковић
12:15-12:45Колико смо далеко од израде националног водича за лечење перитонитиса и
осталих инфективних компликација везаних за хроничну перитонеумску дијализу?
ПредавањеПроф. др Дијана Јовановић
12:45-13:00ДИСКУСИЈА
13:00-14:00ПАУЗА ЗА РУЧАК
14:00-14:30Изненадна срчана смрт код болесника на хроничној перитонеумској дијализи.ПредавањеПроф. др Драган Јовановић
14:30-15:00Дијагностика и лечење коронарне оклузивне болести код болесника
на хроничној дијализи.
ПредавањеПроф. др Слободан Обрадовић
15:00-15:30Хипертрофија леве коморе и срчана слабост.
Мере превенције и лечења код болесника на перитонеумској дијализи.
ПредавањеПроф. др Дејан Петровић
15:30-16:00ПАУЗА
16:00-16:30Болест периферних артерија код болесника на хроничној перитонеумској дијализи
Дијагностика и лечење.
ПредавањеПроф. др Бранка Митић
16:30-16:45ДИСКУСИЈА
16:45-17:15Тест знања и подела сертификата

* предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.