30 godina transplantacije bubrega u Novom Sadu
07-08. oktobra 2016.


PROGRAM:


Petak 07.10.2016.


17:00 – Otvaranje skupa

Doc. dr Zoran Gojković, Pokrajinski sekretar za zdravstvo
Prof. dr Petar Slankamenac, Direktor KCV
Prof. dr Snežana Brkić, Dekan MF u Novom Sadu
Prof. dr Dragan Dankuc, Predsednik SLD-DLV

17:30

Prof. dr Svetolik Avramov, Prof. dr Igor Mitić
ISTORIJAT ORGANIZACIJE I IZVOĐENJA TRANSPLANTACIJE BUBREGA U NOVOM SADU

Prof. dr Igor Mitić
ŠTA JE URAĐENO U TRANSPLANTACIJI BUBREGA U KCV OD 1986-2016

Dr Zoran Dragić, Dr Milan Popov
DONACIJA ORGANA U KCV

Doc. dr Lada Petrović
LISTA ČEKANJA ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA U KCV

Prof. dr Radomir Naumović, Ass. dr sci med Mirjana Laušević, KC Srbije, Beograd
TRANSPLANTACIJA ORGANA U SRBIJI 1971-2016


Subota 08.10.2016.


09:00

Dr Nataša Nestorov
ANESTEZIJA I INTENZIVNO LEČENJE NAKON TRANSPLANTACIJE BURBEGA

Prof. dr Vladan Popović
VASKULARNA HIRURGIJA U TRANSPLANTCIJI BUBREGA

Prof. dr Vuk Sekulić
UROLOŠKO LEČENJE STENOZE URETERA NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA

Prof. dr Jasenko Đozić
LAPAROSKOPSKA NEFREKTOMIJA ŽIVOG DONORA BUBREGA

Prof. dr Viktor Till
ULOGA INTERVENTNOG RADIOLOGA U DIJAGNOSTICI I LEČENJU NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA

Prof. dr Svetlana Vojvodić, dr Dušica Sazdanić, Zavod za transfuzi krvi Vojvodine, Novi Sad
ZNAČAJ HLA LABORATORIJE U TRANSPLANTACIJI BUBREGA

Doc. dr Lada Petrović
IMUNOSUPRESIVNA TERAPIJA U TRANSPLANTACIJI BUBREGA:
OD CIKLOSPORINA-A DO CERTICANA I ADVAGRAFA

Prof. dr Tatjana Mirković–Đurđević
TRANSPLANTACIJA BUBREGA KOD BOLESNIKA LEČENIH PERITONEUMSKOM DIJALIZOM

Doc. dr Sandra Trivunić-Dajko
PATOHISTOLOGIJA TRANSPLANTATA – ŠTA SE STVARNO DEŠAVA NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA

Doc. Dr Milica Popović
KOMPLIKACIJE KOJE NASTAJU NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA – PRAVI MEDICINSKI I ORGANIZACIONI IZAZOV?