Pre popunjavanja upitnika pogledajte PDF primer sa uputstvom za popunjavanje OVDE.

 

Savetujemo da unapred pripremite odgovore pre početka unošenja podataka u online formular. Sve potrebne informacije, način upisa validnih podataka kao i sva pitanja koja se nalaze u formularu ispod možete prvo pogledati i proveriti u PDF dokumentu postavljenom gore u linku.

 

Pitanja sa check opcijom DA ili NE su uslovljeni dodatnim odgovorom. Ako selektujete jedno od ta dva polja, pojaviće Vam se opcija sa dopunskim pitanjem koje možete videti i u PDF dokumentu koji je tu da Vam pomogne da prikupite sve odgovore pre popunjavanja upitnika. Molimo Vas da ga obavezno pogledat i pročitate.

 
[ipt_fsqm_form id="2"]