Име и презиме:

Установа:

email адреса:

Председник удружења:
Професор Др Сања Симић-Огризовић
Клиника за нефрологију КЦС - Пастерова 2, 11000 Београдssogrizovic@gmail.com
Прим. Др Ивко МарићЗавод за ендемску нефропатију - Ђорђа Ковачевића 27, 14220 Лазаревацnefropatija@eunet.rs
Проф. Др Драган ЈовановићКлиника за нефрологију ВМА - Црнотравска бб, 11000 Београдnefron_drjovanovic@yahoo.com
Проф. Др Радомир НаумовићКлиника за нефрологију КЦС - Пастерова 2, 11000 Београдradomirnaumovic450@gmail.com
НС Прим. Др Гордана ПековићОдељење за нефрологију КБЦ Земун - Вукова 9, 11080 Земунsanmil@beotel.net
Доц. др Бранка МитићКлиника за нефрологију КЦ Ниш - Бул. Зорана Ђинђића 48,18000 Нишdmmitic@ptt.rs
Доц. Др Дејан ЋелићКлиника за нефрологију и клиничку имунологију КЦ Војводине - Хајдук Вељкова 1-3, 21000 Нови Сад
celic.dej@gmail.com
Др Татјана ДамјановићКБЦ Звездара - Димитрија Туцовића 161, 11000 Београдdamtanja@beotel.rs
Др Светлана ПејановићКлиника за нефрологију КЦС - Пастерова 2, 11000 Београдsvetlanapejanovic@yahoo.com


НАДЗОРНИ ОДБОР


   

Име и презиме:

Установа:

email адреса:

Прим. др Јован ПоповићКБЦ Звездара - Димитрија Туцовића 161, 11000 Београдjovepo@sbb.rs
Прим. др Миомир ПрокоповићЗЦ Лесковац - Светозара Марковића 116, 16000 Лесковацprokatao@gmail.com
Доц. др Зорица ДимитријевићКлиника за нефрологију КЦ Ниш - Бул. Зорана Ђинђића 48, 18000 Нишzorikad@yahoo.com
Др Мила ЛазаревићКлиника за урологију и нефрологију КЦ Крагујевац - Змај Јовина 30, 34000 Крагујевацmilalazarevic@gmail.com
ВНС Др Милан СтошовићКлиника за нефрологију КЦС - Пастерова 2, 11000 Београдmilanst@eunet.rs

Име председника надзорног одбора биће накнадно постављено.


Претходни председници удружења:


1. Проф. др Видојко Ђорђевић

2. Проф. др Слободан Чурић

3. Проф. др Стева Пљеша

4. Проф. др Нада Димковић

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0