Име и презиме:

Установа:

Председник удружења:

Проф. др Радомир Наумовић

Клиника за нефрологију КЦС - Пастерова 2, 11000 Београд
Чланови управног одбора:
01.Проф. др Дејан Ћелић
02.Проф. др Сања Симић-Огризовић
03.Клинички асс Александар Јанковић
04.Доц. др Мирјана Лаушевић
координатор Националног и ERA EDTA регистра
05.Проф. др Дејан Петровић
06.Прим. др Миомир Прокоповић
07.Проф. др Ђоко Максић
08.Доц др Бранка Митић
Секретар УНС-а:
Др Милица Крављача


НАДЗОРНИ ОДБОР


  

Име и презиме:

Установа:

Председник надзорног одбора:
Асистент др Дејан Пилчевић
Клиника за нефрологију Војномедицинске академија,
Црнотравска 17, 11000 Београд
Доц. др Виолета Кнежевић
Клинички асс др Воин Брковић
Др Весна Радовић-Масларевић
Клинички асс др Марија Милинковић


ЧЛАНОВИ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ


   

Име и презиме:

Установа:

01.Др В. Радовић МасларевићКБЦ Звездара
02.Др Д. ПилчевићВМА Београд
03.Др Е. ЈордановаКБЦ Земун
04.Др В. БрковићКЦС - НФК


Претходни председници удружења:


01. Проф. др Видојко Ђорђевић

02. Проф. др Слободан Чурић

03. Проф. др Стева Пљеша

04. Проф. др Нада Димковић

05. Проф. др Сања Симић-Огризовић

This post is also available in: enEnglish