Predsednik udruženja:
Prof. dr Radomir Naumović
Članovi upravnog odbora:
01.Prof. dr Đoko Maksić
02.Prof. dr Lada Petrović
03.Doc. dr Mirjana Laušević
04.Doc. dr Zorica Dimitrijević
05.Prim. dr Miomir Prokopović
06.Ass. dr Aleksandar Janković
07.Ass.dr Milica Kravljača
08.Dr Mirjana Manasić


ČLANOVI VERIFIKACIONE KOMISIJE


   

Ime i prezime:

Ustanova:

01.Ass. dr Tatjana DamjanovićKBC Zvezdara
02.Doc dr Dušan ParipovićUniverzitetska dečja klinika Beograd
03.Ass. dr Milica KravljačaKlinički centar Srbije


NADZORNI ODBOR


  

Ime i prezime:

Ustanova:

Predsednik nadzornog odbora:
Asistent dr Dejan Pilčević
Klinika za nefrologiju Vojnomedicinske akademija,
Crnotravska 17, 11000 Beograd
Doc. dr Violeta Knežević
Klinički ass dr Voin Brković
Dr Vesna Radović-Maslarević
Klinički ass dr Marija Milinković


Prethodni predsednici udruženja:


01. Prof. dr Vidojko Đorđević

02. Prof. dr Slobodan Čurić

03. Prof. dr Steva Plješa

04. Prof. dr Nada Dimković

05. Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović