Ime i prezime:

Ustanova:

Predsednik udruženja:

Prof. dr Radomir Naumović

Klinika za nefrologiju KCS - Pasterova 2, 11000 Beograd
Članovi upravnog odbora:
01.Prof. dr Dejan Ćelić
02.Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović
03.Klinički ass Aleksandar Janković
04.Doc. dr Mirjana Laušević
koordinator Nacionalnog i ERA EDTA registra
05.Prof. dr Dejan Petrović
06.Prim. dr Miomir Prokopović
07.Prof. dr Đoko Maksić
08.Doc dr Branka Mitić
Sekretar UNS-a:
Dr Milica Kravljača


NADZORNI ODBOR


  

Ime i prezime:

Ustanova:

Predsednik nadzornog odbora:
Asistent dr Dejan Pilčević
Klinika za nefrologiju Vojnomedicinske akademija,
Crnotravska 17, 11000 Beograd
Doc. dr Violeta Knežević
Klinički ass dr Voin Brković
Dr Vesna Radović-Maslarević
Klinički ass dr Marija Milinković


ČLANOVI VERIFIKACIONE KOMISIJE


   

Ime i prezime:

Ustanova:

01.Dr V. Radović MaslarevićKBC Zvezdara
02.Dr D. PilčevićVMA Beograd
03.Dr E. JordanovaKBC Zemun
04.Dr V. BrkovićKCS - NFK


Prethodni predsednici udruženja:


01. Prof. dr Vidojko Đorđević

02. Prof. dr Slobodan Čurić

03. Prof. dr Steva Plješa

04. Prof. dr Nada Dimković

05. Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović