Друга седница Скупштине Удружења нефролога Србије одржана је 19.11.2019. године на којој се гласало за председника и чланове Управног одбора. Присуствовало је 19 чланова УНС-а.


Верификациона комисија:
 
1. Асс. др Татјана Дамјановић (Клиничко-болнички центар Звездара)
2. Доц др Душан Париповић (Универзитетска дечја клиника Београд)
3. Асс. др Милица Крављача (Клинички центар Србије)


Тајним гласањем присутни чланови удружења изабрали су:
 
1. За председника удружења проф др Радомира Наумовића једногласно
2. Сви кандидати за чланове Управног одбора УНС су добили надполовичну већину гласова.


Чланови Управног одбора новог сазива су :
 
1. Проф. др Ђоко Максић
2. Проф. др Лада Петровић
3. Доц. др Мирјана Лаушевић
4. Доц. др Зорица Димитријевић
5. Прим. др Миомир Прокоповић
6. Асс. др Александар Јанковић
7. Асс. др Милица Крављача
8. Др Мирјана Манасић


Председавајући седнице Скупштине
Удружења нефролога Србије

Проф. др Радомир Наумовић