Druga sednica Skupštine Udruženja nefrologa Srbije održana je 19.11.2019. godine na kojoj se glasalo za predsednika i članove Upravnog odbora. Prisustvovalo je 19 članova UNS-a.


Verifikaciona komisija:
 
1. Ass. dr Tatjana Damjanović (Kliničko-bolnički centar Zvezdara)
2. Doc dr Dušan Paripović (Univerzitetska dečja klinika Beograd)
3. Ass. dr Milica Kravljača (Klinički centar Srbije)


Tajnim glasanjem prisutni članovi udruženja izabrali su:
 
1. Za predsednika udruženja prof dr Radomira Naumovića jednoglasno
2. Svi kandidati za članove Upravnog odbora UNS su dobili nadpolovičnu većinu glasova.


Članovi Upravnog odbora novog saziva su :
 
1. Prof. dr Đoko Maksić
2. Prof. dr Lada Petrović
3. Doc. dr Mirjana Laušević
4. Doc. dr Zorica Dimitrijević
5. Prim. dr Miomir Prokopović
6. Ass. dr Aleksandar Janković
7. Ass. dr Milica Kravljača
8. Dr Mirjana Manasić


Predsedavajući sednice Skupštine
Udruženja nefrologa Srbije

Prof. dr Radomir Naumović