Записник са II Изборног састанка Скупштине Удружења нефролога Србије одржаног 05. децембра 2015. године у 16:30 часова у Хотелу Crowne Plaza у Београду.

Дневни ред Скупштине:

  1. Извештај о активностима УНС у 2015. години;
  2. Избор новог руководства (Председника, чланова Управног одбора и Надзорног одбора);

Верификовано је присуство активних чланова очитавањем чланских картица. Председавајући Скупштине, Проф. др Сања Симић-Огризовић, је констатовала да седници присуствује 60 чланова од 238 активних чланова Удружења нефролога Србије (скенер евиденција у прилогу) чиме је према члану 8 Статута Удружења и члану 22 Закона о удружењима, Скупштини омогућено да доноси одлуке простом већином гласова присутних чланова.
Проф. др Сања Симић-Огризовић је поднела Извештај о активностима УНС у 2015. години и прелиминарни Извештај о финансијском пословању за 11 месеци 2015. године.
У свом извештају Верификациона комисија је презентовала резултате изборног процеса:

– Проф. др Сања Симић-Огризовић је реизабрана за председника Удружења нефролога Србије и председника УО.
– Нови Управни одбор чине чланови:
1. Проф. др Драган Јовановић, ВМА Београд – 50 гласова
2. Проф. др Радомир Наумовић, КЦС Београд – 56 гласова
3. НС. Гордана Перуничић-Пековић, КБЦ Земун – 48 гласова
4. Прим. др Ивко Марић, ЗЕН Лазаревац – 52 гласова
5. Кл. асс Татјана Дамјановић, КБЦ Звездара – 53 гласова
6. Доц. др Бранка Митић, КЦ Ниш – 49 гласова
7. Доц. др Дејан Ћелић, КЦ Војводина – 43 гласова
8. Др Светлана Пејановић, КЦС – 45 гласова

– Чланови новог Надзорног одбора су номиновани кандидати:
1. Прим. др Јован Поповић, КБЦ Звездара
2. Прим. др Миомир Прокоповић, ОБ Лесковац
3. Доц. др Зорица Димитријевић, КЦ Ниш
4. Др Мила Лазаревић, КЦ Крагујевац
5. ВНС др Милан Стошовић КЦС Београд

Скупштина је прихватила извештај Верификационе комисије и именовала ново руководство Удружења на мандатни период од две године.

 

Секретар Удружења нефролога Србије – записничар:

Др Јелена Павловић

Председавајући Скупштине Удружења нефролога Србије:

Проф. др Сања Симић-Огризовић

 

Скенер евиденције Скупштине можете преузети ОВДЕ.