Dnevni red Skuštine:


1. Uvodna reč Predsednika
2. Izbori za predsednika i članove Upravnog odbora
3. Razno


Predsednik Udruženja prof dr Radomir Naumović je konstatovao da sednici ne prisustvuje
zakonom predviđen broj aktivnih članova (čl.8, stav 7 Statuta) i da skupština nema kvorum za
donošenje odluka..

Nova sednica će biti održana u zakonskom roku.


Predsedavajući Skupštine UNS

Prof dr Radomir Naumović