Дневни ред Скуштине:


1. Усвајање Финансијског извештаја за 2017. годину

 

Отварајући седницу Скупштине председник Удружења нефролога Србије Проф др Радомир Наумовић је констатовао да није могуће донети одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2017. год. с обзиром да јој не присуствује законом предвиђен број активних чланова (чл. 8, став 7 Статута).

 

Нова седница ће бити одржана у законском року.

 

Председавајући седнице Скупштине
Удружења нефролога Србије
Проф др Радомир Наумовић