RAZVOJ NEFROLOGIJE U SRBIJI


Prvi podaci o lečenju i ispitivanju bolesti bubrega u Srbiji


Bolestima bubrega poklanjala se pažnja već u srednjovekovnoj srpskoj medicini. U spisu o uroskopiji (Hilandarski medicinski kodeks br. 517) zapisano je kako se prema izgledu mokraće donosio zaključak o prirodi i težini bolesti. U srednjovekovnim lečebnicima postoje preporuke za lečenje bolesti bubrega. Tako se u „Hodoškom kodeksu” i „Vračebnom tipiku” iz 1330. godine mogu naći recepti protiv anurije. U Dečanskom trebniku iz 14. veka i nekim kasnijim trebnicima zapisane su Molitve zapora vode.


Razvoj savremene nefrologije


Nefrologija se kroz vekove razvijala u okviru interne medicine i pedijatrije. Tek u drugoj polovini dvadesetog veka ona doživljava brz razvoj. Taj razvoj je naročito stimulisalo uvođenje biopsije bubrega i dve revolucionarne terapijske metode – dijalize (hemodijalize i peritoneumske dijalize) i transplantacije bubrega. Međunarodno društvo nefrologa (International Society of Nephrology) osnovano je 1960. godine u Parizu, a prvi predsednik društva bio je Jean Hamburger (1960-1963). Iste godine održan je Prvi međunarodni kongres nefrologa u Ženevi i Evijanu. Septembra 1963. godine, uoči Simpozijuma o akutnoj bubrežnoj insuficijenciji u Londonu, trojica čuvenih nefrologa Stanley Shaldon, William Drukker i David Kerr dogovaraju se da osnuje evropsko drušvo za dijalizu. Godinu dana kasnije, septembra 1964. godine u Amsterdamu, osnivano je Evropsko udruženje za dijalizu i transplantaciju (European Dialysis and Transplant Association - EDTA), danas ERA-EDTA.

Krajem pedesetih godina prošlog veka počeo je i brz razvoj nefrologije u Srbiji. Vojislav Danilović je 1957. godine opisao endemsku nefropatiju, a istraživanja ove bolesti bila su značajan podstrek razvoju naše nefrologije. Krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina Svetska zdravstvena organizacija omogućava usavršavanje iz nefrologije nekolicini naših lekara (Vasilije Jovanović, Stevan Savin, Sveto Suša, Nada Čalić-Perišić, Branislav Stojimirović). Po povratku u zemlju oni su posavljeni za rukovodioce specijalizovanih nefroloških odeljenja.

Prva hemodijalizu u Srbiji urađena je 1962. godine u Gradskoj bolnici u Beogradu. Primenio ju je u lečenju akutne insuficijencije bubrega prof. dr Vasilije Jovanović, koji je 1963. godine uveo peritoneumsku dijalizu, a 1969. godine započeo lečenje bolesnika u terminalnoj insuficijenciji bubrega redovnim ponavljanim hemodijalizama. Sledi brzi razvoj centara za hemodijalizu pa je 1980. godine u Srbiji bilo 26 centara za hemodijalizu. Prva uspešna transplantacija bubrega u Srbiji urađena je 1975. godine na Urološkoj klinici u Beogradu. Krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina nefrolozi počinju sve više da se bave kliničkim, morfološkim i imunološkim istraživanjima glomerulskih bolesti. Prvi su ovim bolestima počeli da se bave pedijatri nefrolozi: profesori Milana Popović-Rolović i Angelina Čvorić. Posebno je bio značajan rad profesora Miodraga Sinđića, našeg prvog nefropatologa.

Danas u Srbiji postoji devet univerzitetskih nefroloških ustanova: u Beogradu (u Kliničkom centru Srbije, Kliničko-bolničkim centrima Zvezdara i Zemun, Vojnomedicinskoj akademiji, Univerzitetskoj dečjoj klinici, Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta), Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a širom Srbije još 51 odeljenje ili odsek za nefrologiju i/ili lečenje dijalizama.


OSNIVANJE UDRUŽENJA NEFROLOGA


Sve veći broj lekara koji se bavio nefrologijom u Srbiji doveo je do potrebe da se oni i staleški organizuju. Nefrološka sekcija Srpskog lekarskog društva osnovana je 1967. godine, a i u okviru lekarskih društava ostalih republikâ prethodne Jugoslavije formirale su se sekcije za nefrologiju. Mnogi stručni sastanci lekara koji su se bavili bolestima bubrega, a posebno proučavanje endemske nefropatije i razmena iskustva s inostranstvom, doveli su do sazrevanja ideje o potrebi osnivanja udruženja nefrologa Jugoslavije u okviru Saveza lekarskih društava Jugoslavije. Udruženje nefrologa Jugoslavije je osnovano tokom Trećeg simpozijuma o endemskoj nefropatiji, koji je održan u Nišu od 5. do 8. novembra 1975. godine, a za prvog predsednika je izabran akademik Vojislav Danilović. Prvi naučni sastanak nefrologa Jugoslavije održan je u Strugi (Makedonija) 1977. godine. Udruženje je u saradnji sa Nefrološkom sekcijom Srpskog lekarskog društva organizovalo Prvi Kongres nefrologa Jugoslavije 1979. godine u Beogradu. Od tada su se redovno održavali naučni sastanci i kongresi nefrologa Jugoslavije svake druge godine, naizmenično.


Kongresi i naučni sastanci Udruženja nefrologa Jugoslavije


Prvi naučni sastanak nefrologa Jugoslavije

Na Ohridskom jezeru, u Strugi, održan je od 26.do 28. septembra 1977. godine Prvi naučni sastanak nefrologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Radovi saopšteni na Naučnom sastanku su delimično objavljeni u Zborniku radova Prvog naučnog sastanka, u ediciji Dokumenta, e/12, 1977. fabrike lekova “Galenika” iz Beograda.

Prvi kongres nefrologa Jugoslavije

U Beogradu je od 14. do 18. oktobra 1979. održan Prvi kongres nefrologa Jugoslavije. Predsednik Prvog kongresa bio je akademik Vojislav Danilović, a generalni sekretar dr Dragiša Velimirović. Za kongres je bilo prijavljeno 219 radova, a mnoga predavanja, diskusije za okruglim stolom i slobodna saopštenja pokazala su ne samo dobro razvijenu nefrologiju u Jugoslaviji, već i veoma dobru saradnju nefrologa Jugoslavije sa istaknutim svetskim nefrolozima. Na Kongresu su učestvovali tada vodeći nefrolozi dr Beker (E.L. Becker) iz Njujorka, dr Kotran (R.S. Cotran) iz Bostona, dr Brod (J. Brod) iz Hanovera, dr Ivanović (P. Ivanovich) iz Čikaga, dr Rotembur (J. Roterbourg) iz Pariza, nefropatolozi dr Morel-Marožer (L. Morel-Maroger) iz Pariza, dr Bole (A.Bohle) iz Tibingena, dr Čarg (J. Churg) iz Njujorka, urolog dr Hodson (J. Hodson) iz Nju Hejvena. Predavanja i radovi prikazani na ovom kongresu štampani su u Zborniku radova Prvog kongresa nefrologa Jugoslavije u ediciji “Dokumenta Galenika” iz Beograda.

Drugi naučni sastanak nefrologa Jugoslavije

Održan je u Dubrovniku od 7. do 10. oktobra 1981. godine. Predsednik Udruženja nefrologa bio je Prof. dr Zdenko Radošević (1979-1983), a generalni sekretar Prof. dr Miljenko Marinković. Na ovom sastanku je prvi put dodeljeno zvanje nefrologa lekarima koji su duže od deset godina radili u različitim granama nefrologije.

Drugi kongres nefrologa Jugoslavije

Od 26. do 29. oktobra 1983. godine održan je u Zagrebu Drugi kongres nefrologa Jugoslavije. Predsednik udruženja bio je Prof. dr Zdenko Radošević, a predsednik Organizacionog odbora Prof. dr Miljenko Marinković. Radovi prikazani na Drugom kongresu štampani su u broju 11-12 časopisa Liječnički vjesnik.

Treći kongres nefrologa Jugoslavije

Treći kongres nefrologa Jugoslavije održan je od 4. do 6. decembra 1985. godine u Ljubljani. Predsednik udruženja bio je Prof. dr Saša Luzar (1983-1985), koji je bio i predsednik Kongresa, a predsednik Organizacionog odbora Doc. dr Jože Drinovec. Većina radova saopštenih na kongresu štampana je u Zborniku radova.

Treći naučni sastanak nefrologa Jugoslavije

Održan je u Sarajevu 1987. godine. Predsednik Udruženja bio je Prof. dr Momir Polenaković (1985-1989), a predsednik Naučnog sastanka Prof. dr Momir Macanović. Radovi prikazani na ovom sastanku štampani su 1989. godine u broju 4 časopisa Periodicum biologorum (volumen 90), koji je u to vreme bio citiran u bazi Current Contens.

Četvrti kongres nefrologa Jugoslavije

Četvrti kongres nefrologa Jugoslavije održan je od 27. do 30 septembra 1989. u Skoplju. Predsednik Udruženja i Kongresa bio je Prof. dr Momir Polenaković. Radovi prikazani na ovom kongresu štampani su u suplementu 9 časopisa Makedonski medicinski pregled (volumen 4).

Četvrti naučni sastanak nefrologa Jugoslavije

Održan je u Novom Sadu od 3. do 6. juna 1992. godine. Predsednik Naučnog sastanka bio je Prof. dr Petar Tepavčević, a potpredsednik Prof. dr Dražen Fele. Na njemu su učestvovali samo lekari iz Srbije. Radovi prikazani na sastanku štampani su 1994. godine u suplementu 1 časopisa Medicinski pregled (volumen 17).

Peti kongres nefrologa Jugoslavije

Posle raspada Socijalističke Republike Jugoslavije članovi Predsedništva Udruženja iz Srbije i Crne Gore sastali su se početkom 1993. godine i odlučili da Udruženje nastavi s radom pod istim imenom i da sledeći kongres bude održan u Beogradu od 5. do 8. oktobra 1994. godine kao Peti kongres nefrologa Jugoslavije. Predsednik Udruženja bio je Doc. dr Dragiša Velimirović (1993-1996). Predsednik Petog kongresa bila je Prof. dr Milana Popović – Rolović, a predsednik Naučnog odbora Prof. dr Ljubica Đukanović. Za kongres je bilo prijavljeno 218 radova uz učešće profesora i naših prijatelja Michael Bewick iz Londona, Marc de Broe iz Antveperna i Jancu Sabo iz Temišvara. Radovi prikazani na ovom kongresu štampani su 1996. godine u suplementu 1 časopisa “Srpski arhiv za celokupno lekarstvo” (volumen 124).

Peti naučni sastanak nefrologa Jugoslavije

Održan je od 3. do 5. oktobra 1996. godine u Prištini. Predsednik Naučnog sastanka bila je Doc. dr Gordana Šubarić koja je uspela da u teškom vremenu finansijske krize i dugogodišnje izolacije organizuje sastanak koji je svojim mirnim tokom i nizom odličnih predavanja i saopštenja ostao u sećanju učesnika.

Šesti kongres nefrologa Jugoslavije

Šesti kongres nefrologa Jugoslavije održan je u Beogradu od 20. do 22. septembra 1998. godine, a predhodio mu je Treći kongres Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs–BANTAO (18-20. septembar). Predsednik Šestog kongresa nefrologa Jugoslavije bio je Prof. dr Vidojko Đorđević, koji je bio i predsednik Udruženja (1997-2002) a predsednik BANTAO udruženja i kongresa Prof. dr Ljubica Đukanović. Na kongresima je učestvovalo 218 lekara, od kojih 148 iz Jugoslavije, a 70 iz balkanskih zemalja. Na kongresu su prisustvovali ugledni gosti Fransois Berhtoux, predsednik ERA-EDTA, Peter Ivanovis, predsednik Međunarodnog udruženja za veštačke organe (ISAO), Horst Klinkmann, predsednik Međunarodnog fakulteta veštačkih organa (INFA) i Garabed Eknoyan, predsednik američke Nacionalne fondacije za bubreg (NKF). Predavanja su, pored njih, održali Marc de Broe iz Antveperna, Joerg Vienken iz Oberursela, Juan Manuel Lopes-Gomes i Fernando Liano iz Madrida, kao i profesori iz Univerzitetskih centara balkanskog regiona: Gh. Gluvhovski iz Temišvara, E.J.D. Mees i A. Basci iz Izmira, H. Hasanoglu iz Ankare, D. Nenov iz Varne, M. Polenaković i K. Zafirovska iz Skoplja, D. Tončeva iz Sofije, Ch. Stathakis iz Atine, kao i mnogo profesora i uglednih nefrologa iz Jugoslavije. Za nacionalni kongres bilo je prijavljeno 85 radova. Radovi prikazani na kongresima štampani su 1999. godine u broju 1 i 2 časopisa “Medicinska istraživanja” (volumen 33), a odabrani sažeci u časopisu Nephrology Dialysis Transplanatation (1999;14:2972-80).

Sedmi kongres nefrologa Jugoslavije

Sedmi kongres nefrologa Jugoslavije održan je od 16. do 19. oktobra 2002. godine u Nišu. Predsednik Udruženja i Kongresa bio je Prof. dr Vidojko Đorđević. Kongres je održan pod patronatom ERA-EDTA, Međunarodnog udruženja nefrologa (ISN) i Međunarodnog udruženja za veštačke organe (ISAO). Na kongresu su učestvovali svi članovi predsednišva BANTAO, profesori A. Basci, LJ. Đukanović, D. Nenov, M. Polenaković, Ch. Statakis. Na kongresu je bilo 211 učesnika iz naše zemlje i 11 gostiju iz balkanskih zemalja. Održano je više od 100 usmenih saopštenja i prikazano 50 postera.


OSNIVANJE UDRUŽENJA NEFROLOGA SRBIJE I CRNE GORE


Kako Savez lekarskih društava Jugoslavije nije obnovio svoje aktivnosti u SR Jugoslaviji, kasnije Srbiji i Crnoj Gori, Udruženje nefrologa Jugoslavije je obavljalo svoje aktivnosti kao neregistrovano Udruženje. Zbog toga je na sastanku Predsedništva Udruženja krajem 2002. godine odlučeno da se rad Udruženja nefrologa Jugoslavije nastavi kroz novoosnovano Udruženje nefrologa Srbije i Crne Gore. Ovaj predlog Predsedništva podržali su članovi Udruženja na sastanku Nefrološke sekcije januara 2003. godine. Predsednik Udruženja Prof. dr Slobodan Čurić zadužen je da sprovede sve neophodne radnje kako bi se ovo udruženje registrovalo. Tako je 24. novembra 2004. godine Udruženje nefrologa Srbije i Crne Gore upisano u Registar udruženja građana, koji se vodi kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

U Novom Sadu su 2006. godine organizovana dva kongresa u kontinuitetu: Dunavski simpozijum nefrologije i Prvi kongres nefrologa Srbije i Crne Gore na kojima je učestvovalo 340 učesnika, od kojih 160 iz okolnih zemalja. Predsednik oba kongresa je bio Prof. dr Slobodan Čurić, a predsednik naučnog odbora Prof. Dr Nada Dimković.

Dunavski simpozijum nefrologije

Održan je u Novom Sadu (26-28. oktobra 2006) na tridesetogodišnjicu ovog simpozijuma. Primljeno je 125 apstrakata iz 12 zemalja: Srbije i Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Češke Republike, Poljske, Mađarske, Hrvatske, Nemačke, Austrije, Ukrajine i Kazahstana. Predavanja 21 pozvanog predavača iz 17 zemalja, 33 usmena izlaganja iz 10 zemalja i 92 postera, činili su ovaj simpozijum veoma uspešnim. Tri postera su nagrađena tradicionalnom Bruno Watschinger nagradom. Odabrani sažeci radova štampani su u časopisu Kidney and Blood Pressure Research (2006; 29: 189-202).

Prvi kongres nefrologa Srbije i Crne Gore

Održan je od 28. do 30. oktobra 2006. godine u Novom Sadu. Kongresu je prisustvovalo 10 inostranih predavača po pozivu, predstavljena su 22 usmena izlaganja i 45 postera, 5 industrijskih simpozijuma/predavanja. Od posebnog značaja su bile dve sesije: sesija pod pokroviteljstvom ERA-EDTA (Jorge Cannata Andia i Rosanna Coppo) i COMGAN sesija (Juergen Floege, Paolo Schena, Allan Meyrier i Jerzy Chudek). Recenzirani radovi su štampani u časopisu Medicinski pregled.


OSNIVANJE UDRUŽENJA NEFROLOGA SRBIJE


Na sednici Skupštine Udruženja nefrologa Srbije i Crne Gore održane u Beogradu 10. marta 2008. godine promenjen je naziv Udruženja u Udruženje nefrologa Srbije, a za predsednika Udruženja izabran je Prof. dr Steva Plješa, dotadašnji predsednik Udruženja Srbije i Crne Gore.

Prvi kongres nefrologa Srbije

Održan je od 7. do 10. oktobra 2010. godine u hotelu Zira u Beogradu. Predsednik kongresa bio je Prof. dr Steva Plješa, potpredsednici profesori Vidojko Đorđević i Slobodan Čurić, a predsednik Naučnog odbora Prof. dr Nada Dimković. Na kongresu su održali predavanja eminentni inostrani gosti John Cunningham, Juergen Floege, Francesco Locatelli, Raymond Vanholder i Eberhard Ritz, koji je održao počasno predavanje na otvaranju kongresa. Predavanja su održali i poznati nefrolozi iz naše i susednih zemalja, a pored toga prikazano je 47 usmenih sapštenja i 135 postera.

Drugi kongres nefrologa Srbije

Održan je od 11. do 14. oktobra 2012. godine u hotelu Zira u Beogradu. Predsednik Udruženja i kongresa bila je Prof. dr Nada Dimković, potpredsednik Prof. dr Steva Plješa, a predsednik Naučnog odbora Doc. dr Radomir Naumović. Predsednik Selekcionog odbora, koji je po prvi put uveden u pripremi tog kongresa, bio je Prof. dr Igor Mitić. Pored eminentnih evropskih nefrologa Daniel Abramowitz, Marc De Broe, Jorge Cannata Andia, Juergen Floege, Marcus Ketteler, Alain Meyrier, Raymond Vanholder predavanja su održali nefrolozi iz univerzitetskih centara Srbije i susednih zemalja. Prikazano je i 55 usmenih sopštenja i 119 postera.

Treći kongres nefrologa Srbije

Održan je u Beogradu od 23. do 26. oktobra 2014. godine u hotelu Crowne Plaza. Predsednik Udruženja i kongresa bila je Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović, predsednik Naučnog odbora Prof. dr Radomir Naumović, a Selekcionog odbora Prof. dr Dragan Jovanović. Na kongresu su učestvovali poznati evropski naučnici Duška Dragun, Fabio Galli, Michel Jadoul, Loreto Gesualdo, Lluis Uiardo, Marcus Ketteler kao i profesori i njihovi saradnici iz Srbije i susednih zemalja. Registrovano je 377 učesnika, saopštena 42 rada i prikazano 113 postera. Posebno su bile zapažene konfrontacije nefrologa i lekara drugih struka i okrugli sto „Problemi iz regiona“ u kom su učestvovali predavači iz svih republika prethodne Jugoslavije.


Povratak na vrh stranice