Председник удружења:
Проф. др Радомир Наумовић
Чланови управног одбора:
01.Проф. др Ђоко Максић
02.Проф. др Лада Петровић
03.Доц. др Мирјана Лаушевић
04.Доц. др Зорица Димитријевић
05.Прим. др Миомир Прокоповић
06.Асс. др Александар Јанковић
07.Асс.др Милица Крављача
08.Др Мирјана Манасић


ЧЛАНОВИ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ


   

Име и презиме:

Установа:

01.Асс. др Татјана ДамјановићКБЦ Звездара
02.Доц др Душан ПариповићУниверзитетска дечја клиника Београд
03.Асс. др Милица КрављачаКлинички центар Србије


НАДЗОРНИ ОДБОР


  

Име и презиме:

Установа:

Председник надзорног одбора:
Асистент др Дејан Пилчевић
Клиника за нефрологију Војномедицинске академија,
Црнотравска 17, 11000 Београд
Доц. др Виолета Кнежевић
Клинички асс др Воин Брковић
Др Весна Радовић-Масларевић
Клинички асс др Марија Милинковић


Претходни председници удружења:


01. Проф. др Видојко Ђорђевић

02. Проф. др Слободан Чурић

03. Проф. др Стева Пљеша

04. Проф. др Нада Димковић

05. Проф. др Сања Симић-Огризовић